Eksempel på næringskjede i havet

Hei, vi er to jenter som har prosjekt å skrive om næringskjeder og næringsnett. Men vi finner ikke mye bra fakta. Så vi lurte på om du kunne gi oss noen eksempler på næringskjeder og næringnett i havet , og forklare oss hva det er?

Organismer som lever i de frie vannmasser og som driver med havstrømmene. Planteplankton utnytter sollyset som energikilde og produserer mat for dyreplanktonet.

Eksempel på næringskjede fra havet. Dei heng saman i eit kjempestort næringsnett av artar som et kvarandre. Digre stimar av sil lodde og unge fiskar sym rundt i vassmassane på jakt etter plankton.

Jeg sitter og jobber med noen oppgaver i faget marine økosystem, og prøver å sette opp noen næringskjeder fra forskjellige habitater i sjøen. I informasjonen jeg har funnet om lange står det som eksempel at de spiser flyndrer, og atlanterhavskveita lever jo ganske dypt, så da virket den som et godt ledd i . Plankton er første ledd i næringskjedene i havet – ppt laste ned slideplayer. Næringskjede i havet innlegg 27.

Tegningen viser en forenklet næringskjede i Barentshavet. De enkle pilene peker fra organismen som blir spist til organismen som spiser den. Mange har en variert meny, for eksempel spiser sel både . Ved dette besøket på Polaria skal du lære litt om noen av de næringskjedene som finnes i havet.

Spørsmål til filmen SVALBARD. FORSLAG TIL AKTIVITETER Når vi samler inn materiale, dvs. Skal etterarbeides gjøres en . HVA SPISER FISKEN – OG HVORFOR? Alle dyr er bygget slik at de passer til å spise en spesiell type mat.

Av munnen og tennene kan vi se hva fisken spiser. Fisker som spiser plankton har for eksempel liten munn og gjellegitterstaver på gjellene for å sile fra plankton. Gå til akvariene og finn disse . Noen fiskearter er bortimot altetende som voksne, og torsk for eksempel spiser både sil tobis, øyepål og annen yngel, men tar gjerne også krepsdyr,. Hver organisme befinner seg på sitt. Isbjørn, spekkhogger, vandrefalk, makrellstørje og de største krokodillene og de største kattedyrene er andre eksempler på topprovdyr.

Fagstoff: Denne siden er en fortsettelse av innledning og repetisjon om økologi.

I en detrituskjede eller . Siden presenterer temaer og begreper fra næringskjeder , næringsnett og kretsløp. Dette er temaer som er knyttet til kompetansemål i ungdomstrinnet og er kun repetisjon her. Nå viser det seg at oppblomstringen av planteplankton til havs også kan påvirke forekomsten av mikronæringsstoffer i næringskjeder på land. Kan det for eksempel tenkes at det er selen fra planteplankton i regnet som faller over vinstokkene i Bourgogne helt øst i Frankrike? Fjell, skog, myr, ørken, hav , innsjø og hogstflate er eksempler på økosystemer.

Og som vi ser kan disse områdene variere i størrelse(ibid.). Havet er vårt største, eldste og mest kompliserte økosystem. Selv om havet dekker ca. Gruppen omfatter organismer som er svært små, men til gjengjeld er det store mengder av dem i havet.

Livsformen er dermed starten på næringskjeden i havet. Andre- og tredje forbruker. Det er en sammenkobling av flere næringskjeder. Gi eksempler på vintertilpasninger hos fugl og pattedyr.

Et eksempel på en næringskjede fra fjæra er: planteplankton å dyreplankton å reke å sild. Men siden dyrene ikke bare spiser det samme, har de ofte ulike matretter. Står sol og måne på hver sin side av jorda, vil de trekke havet mot seg, og det. Siden de fleste dyr finner sin mat i forskjellige nivåer i næringspyramiden, er det vanskelig å rangere dem etter hverandre i kjeder og vi snakker da om næringsnett.

For eksempel finner fjellreven og polarmåken maten sin i mange forskjellige nivåer i næringspyramiden. Mye av omsetningen sirkulerer i dette, mens noe transporteres oppover i næringskjeden til neste trofiske nivå, som for eksempel kan være små krepsdyr. Virus kommer i tillegg til bakterier og Protozoer. De regnes i praksis med under mikrobiologi, men er ikke levende celler. En art vil vanligvis delta i flere næringkjeder og det er grunnen til at vi har flere næringkjeder i ett næringsnett.

De er ansvarlig for nedbryting . På bildet under ser du et eksempel på en næringkjede. Det pilen peker i mot er konsumenten som da spiser dyrene. Forurensing av plast har stor innflytelse på dyrelivet i og omkring havet. Dyr trenger på samme måte som mennesker et sunt og sikkert miljø for å kunne leve godt. De kan for eksempel skjære seg, sitte fast eller bli kvalt.

Plast er farlig for havets dyr.