Ei kvie

I dette vinduet skal du finne tabell vfor oppslagsordet kvie. Definisjon av kvie i Online Dictionary. Norsk oversettelse av kvie. Informasjon om kvie i gratis engelsk online ordbok og leksikon. Tørrstove frå Nordigarde Kvie , gnr.

Etter at kornet var treskt, måtte ein turke det i ei kornturke. Midt i Kviis-tørrstøga er den svære tørrstoveomnen. Langs veggene er det hjellar for korn og malt som skulle. Kviistunet på museet kjem frå ei slik gardklynge.

Til gardane høyrde også husmannsplassar. Der kom ein frå historielaget og fortalde om grunnen til at ein hadde ei slik kvie ( innhegning), og korleis ho vart nytta. Vi var ein dag der ute på senteret, med heile skulen.

Runde miljøsenter har fokus på miljø og bærekraftig utvikling. Vi fekk først sjå filmen . Høsten er ei kvie for mange av oss, mens andre ser på den som en lettelse. Ridderspranget Ridderspranget er eit juv i Sjoa, kjent frå segnlitteraturen. Noen ser frem til den, men ikke vår reporter, Lise-May Spissøy. I Norgesglasset denne uka får du høre mer om å takle høsten.

Brakking er påkrev men husk også ugrassprøyting etter oppspiring. Brakking av gammelgras og ugras er bortimot obligatorisk før pløying og absolutt nødvendig ved fornying uten pløying. Nytt om brakking: Bruk vanlig dose med 0. OG: bruk i tillegg Ally.

Kva har du gjort og kva kan du gjera for å ta vare på mitt kulturminne? Kva veit du om mitt kulturminne? Som husmann utan noko jor laut Kvie -Lars langt for å få løyve til utslått til ei ku eller to. Hans dattersønn var Skule Bårdsson, han var lendermann og holdt til på Kvie i Valdres.

Kilde: Jo Rune Ugulen Ei undersøking i den sosiale samansetjinga av den jordeigande eliten på Vestlandet i mellomalderen. Når det var diskusjon og ueinigheit, kunne han kvie seg for å seie kva han meinte , og om han vart urettferdig behandla på ein eller annan måte, kunne han bite det i seg og bli stille og nesten trist, men det varte berre ei kort stun for plutseleg var det som om det gjekk opp for han at han var den svake puslingen som han . Steffastøylen ligg ved riksvegen over mot Utviksida ca. Dette er støl for bruk nr.

Det skal vere restar etter stølshus til dette bruket på Feldestølen. Sjå eigen artikkel om denne stølen. Her har vi sel og fjøs med høyplass. På samme tid var det en ridder på Kvie i Valdres, Sigvat het han, som hadde ligget i krangel med Gjæslingætten om fiskeretten i Heimdalsvatna. Nord i Skårvangen, i Vågå, vokste det opp ei jente som ble navnspurt over hele dalen, ja på den andre siden av fjellet me fordi hun var så makeløst vakker.

Det er ei kvie dei ville ha flira godt åt for eit par hundre år sidan, folket i Bergsdalen. Før det vart vegsamband mellom Bergsdalen og Dale, var det over fjellet dølane drog,- til Bolstad for å handle, til kyrkja på . På Rangsætra i Høydalen er ein gammal tjørehjell på ein plass som er kalla Hjellebrauta. Attanfor Rangsætra var og ei sæter.

Der var ei kvie , og der hadde dei ei legehytte. På bøen heime er eit gjerde som er kalla Nakkegjerde. Dei hadde krøter der, om dagen gjætte dei krøtera der . Island å sova uppå min arm!

Eg hae meg ei festarmöy langt uti fremminde lan å kvår den dagjen, Der oustar no, so ventar ho meg heim! Gardsnamnet Kvien (sagt Kviå) er. Truleg har denne garden i gamal tid.

Også Kviå på Romestrand minner. Vi merkar oss også ymse gjerdenamn. Sume av gjerda har vore. The Mighty T: The Tuolumne River From Glacier to Golden Gate. Inside California Education.

Invisible Universe Revealed. Aurora: Fire in the Sky. Great Houses With Julian Fellowes. The Paradise, Season 2: Episode Five. Copyright: Terje Rusten.

Comments: Murane viser at det har stått ei uthus her i tilknytning til kvia. Drosjesjåførene i Sør-Fron frykter for sikkerheten til elevene de kjører til og fra skolen. Vegene er både dårlig strødd og brøyta, hevder de.