Eggproduksjon økonomi

Dagens overproduksjon gjør at vi må fraråde folk å satse på eggproduksjon. Eggprodusentene i Beitstad møtet én gang i måneden for å snakke om egg. Leder Stein Rostad sier det råder en viss usikkerhet blant medlemmene. Rostad har selv investert fem millioner kroner på eggproduksjon de . Norsk senter for økologisk landbruk. For at man skal på best mulig måte lykkes med sin produksjon, må man ha kontroll på det som skjer i huset og med flokken.

Silja Caroline Eriksen Vikar Fagleder Fjørfe Felleskjøpet Rogaland Agder. Hvilke fôr som skal benyttes i staren av et nytt innsett er avhengig av hvilken alder hønene har når de . Ser for meg eggproduksjon og villsau. Luftslott eller realiserbart? Som du sier så har dere bra økonomi og et godt grunnlag.

Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende Eggproduksjon. Mens mange norske høner sitter i bur, kan hønene på Asmyr gård gå ut og inn som de vil. De får tildelt grovfôr og kan sysselsette seg med å lete etter mat.

I økologisk landbruk skal hønene ha tilgang til uteareal. Nortura har utarbeidet et. Når ein har valt å vere bonde i Noreg, ligg det gjerne nøysemd bak.

Det samme målet har våre . Han fortel om høgare omsetningsavgifter, om tidlegslakt på grunn av overproduksjon av egg på landsbasis, at prisane på egg ikkje har auka i takt med kraftfôrprisane. Likevel er det god økonomi i eggproduksjon , i alle fall iforhold til kor mykje tid ein brukar. Klufterud sier at han la om til frittgående av økonomiske grunner. Fordi eggene er dyrere får han også bedre betalt per egg. Når det gjelder dyrevelfer ble den bedre ivaretatt med bur, mener han.

Burproduksjon kunne jo ikke gå galt. Talet på produsentar er om lag halvert, frå til produsentar, medan produksjonskapasiteten er oppretthalde på om lag 95. Prosjektet vil gå over år og i særleg grad følgje opp dei som har vore gjennom . Import av ferske egg fra Nederland og Tyskland er risikofylt, og bør ikke gå direkte til konsum. Påsken er her med søte kyllinger og glade høner.

Virkeligheten for landets tre millioner verpehøns og millioner kyllinger er ikke like koselig. I snart år er det blitt drevet eggproduksjon i storskala på Hovi gård i Hobøl. Liebig-Larsen til landets største eggprodusenter.

Kari og Per Eggerød driver med eggproduksjon. De har som de fleste eggprodusenter. EFFH = Egg Fra Frittgående Høner) i kontrollen. Her i Trøndelag er det nå ikke rom for en eneste ny høneplass, og det bør ikke være noen mottaker av egg som går ut og skriver nye avtaler på leveranse i ett.

Lover og regler for økologisk eggproduksjon. For å opprettholde en så god helse- tilstand i besetningen som mulig, er det viktig å ha et bevisst forhold til forebyggende smittevern og hygi- enerutiner. Mange egenskaper som er viktig for husdyrvelferd blir påvirket både av . En prisundersøkelse gjennomført i dette prosjektet i noen butikker i Bergen, viser at noen produkter som melk og egg har en liten prisforskjell, mens andre produkter som mathvete og til dels også enkelte grønnsaker er mye dyrere enn tilsvarende konvensjonelle produkter. Prisnivået på økologiske produkter kan . Foto: Karl Erik Gonsholt, Fylkesmannen i Telemark Nye forskrifter for hald av høner tillet ikkje lenger høner i bur.

Eit oppfølgjingsprosjekt skal setje fokus på økonomien til dei som har investert tungt. Resultatet ble kyllingen Rema.