Eggproduksjon lønnsomhet

Det er Elisabeth og Bernt Solberg som etter tre måneder er oppe i forventet eggproduksjon i et flunkende nytt hønsehus på Storås. Bernt sier at årsomsetningen må være på minst millioner for lønnsom drift. I Norge finnes det totalt ca. Av disse bondefamiliene er ca.

Nortura- eiere, og eggene blir hentet til et av Nortura sine eggpakkerier. Om lag av hønene er på gårder med økologisk drift, er i frittgående drift og er i . Lohmann LSL gir det beste genetiske utgangspunktet for en lønnsom eggproduksjon. Våre produksjonsplaner blir kontinuerlig videreutviklet.

Tilgang: Tilgang for norske IP-adresser. Forfatter: Aspås, Johannes. Overordnet post: Norbok. Kilde for metadata: NO-TrBIB . Faren hans startet med eggproduksjon på Gården Gaustum i Gausdal for år siden. Tror ikke på lønnsomhet.

Det er behov for utviklingsarbeid for å få til gode økologiske systemer som oppfyller kravene både med hensyn til miljø, dyrevelfer dyrehelse og lønnsomhet. Rådene som presenteres i dette småskriftet bygger . Ved å ta i bruk mobile slakterier kan en større del av disse bli slaktet og solgt som mat. Ytterøykylling AS i samarbeid med SINTEF og flere andre aktører skal utvikle et fleksibelt konsept (MobilSlakt) for slakting av fjørfe.

Dette kan bidra til økt lønnsomhet og bedre ressursutnyttelse. Investeringer krever minst års nedskrivningstid for at løftet skal gi lønnsomhet , mens det bare er år siden jeg investerte millioner sist. Mange faktorer er viktig for å kunne oppnå god lønnsomhet i produksjonen.

Det er mange tusen dyr som skal ha det bra, oppføre seg ordentlig og beholde fjør og helse for at bondens investering i hus og utsyr skal lønne seg. E-kontrollen bidrar til nettopp god kontroll! SMÅ MARGINER Det er små marginer i . Vi besøker en familie med lange tradisjoner innen eggproduksjon. Det er stor fare for overetablering i eggproduksjonen og med store konsekvenser for den enkeltes lønnsomhet , framholder Bernt Mikalsen. I dag er det umulig for Nortura som markedsregulator å hindre at produsenter starter produksjon, uten avtale med noen varemottaker.

En slik produsent vil kynisk . Title, Eggproduksjon og lønnsomhet : driftsgranskinger av hønseholdet på Østlandet og Jæren Volume of Norges Landbruksøkonomiske Institutt, Saermelding. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . Høner som er over uker tar seg oftere en hviledag, og er ikke lønnsomme å ha i eggproduksjon. Til privat bruk er de derimot nyttige, mener Nesheim. Vil man ha et nylagt egg til frokost er dette en gylden mulighet.

Hver mann sin høne, sier han og siterer Lars Sponheim. ROAN: Det er ikke mange år siden Jan Nilssen startet med eggproduksjon på heimgården. En velvillig kommune var så positive til initiativet at de satte opp et næringsbygg, tilrettelagt for eggproduksjon som Nilssen Hønseri AS leide. For oss er det mest lønnsomt med egne produsenter.

Prosjektet skal øke verdiskapning og utnyttelse av verpehøns etter eggproduksjon til mat, fôringredienser og gjødsel. Det klekkes totalt – millioner høner til eggproduksjon i Norge hvert år. Produktene som utvikles skal være trygge og produsert på en bærekraftig og lønnsom måte. Her legger hønene hans økologiske egg, og i følge bonden er det mer lønnsomt å selge eggene selv i stedet for å overlate jobben til Prior.

Jo flere fordyrende mellomled jo mindre fortjeneste, sier Mørk. Han leverer sine økologiske egg blant annet til helsekostbutikker. Og Mørk klarer ikke levere nok egg til . Dyremateriale i økologisk eggproduksjon. I økologisk eggproduksjon finnes det et mangfoldig dyremateriale. Høner i kommersielle økologiske beset- ninger i Norge er første og fremst hybrider, vanligst er.

Dette er dyremateriale fra store, internasjo-. Lønnsomhet i grønnsaker. Hvordan skal man beregne økonomien i grønnsaksdyrking på en gard?

Tiltak som gjøres ett år påvirker resultatene i påfølgende år. Dårlig jordstruktur på grunn av kjøreskader, eller oppformering av ugras påvirker avlingene, og dermed økonomien. Matthias Koesling │ Bioforsk Økologisk.

Samtidig med denne utgaven, lages det et hefte for Østlandets andre bygder som omfatter færre kalkyler med grønnsaker, bær og frukt som ikke er aktuelle i de nordlige og høyereliggende andre bygdene.