Egg kylling utvikling

Se kyllingens utvikling inne i egget. Video originally published on dagbladet. KLAR SOM ET EGG : Denne.

En høne som verper legger bare egg i løpet av noen få minutter, og deretter går hun ut av rugekassen. Et befruktet egg kan ikke utvikle seg uten varme fra høna eller en rugemaskin, og er således spiselig.

Når kyllingene klekkes, har den med seg en plommesekk som næringspakke, som den bruker to dager på å ete opp. I hønserier hvor det drives eggproduksjon er det ikke hane i besetningen og dermed heller ingen befruktede egg. Hvis man bruker hønseegg hvor det også er en hane i besetningen så er eggene. Disse strengene kan du altid finne når du kakker et egg , og noen tror dette er et kyllingfoster – men det stemmer ikke.

Har du et befruktet egg som. Så egget inneholder alt en liten kylling trenger for å bli dannet og utvikles til en ferdig kylling uten at det blir noe annet igjen enn eggeskallet. Når kyllingen er ferdig utviklet, hakker den hull på en membran innvendig i eggeskallet og tar sitt aller første åndedrag i en luftlomme som finnes inne i egget.

Deretter strever kyllingen seg ut gjennom eggeskallet.

Men kyllingfosteret trenger oksygen til hele sin utvikling , og det er det eggeskallets konstruksjon som besørger. I år skal barnehagen til gutten min få æren av å ruge frem kyllinger til oss. Etter ny lysing dag sorterte jeg ut de tomme eggene , de andre var i god utvikling. Ny lysing dag viste store kyllinger i eggene.

Egget er så næringsrikt at det omtrent er som å spise kjøtt og fisk samtidig. Egget er en kylling som ikke er puslet sammen ennå – riktig nok uten befruktning, ifølge ernæringsprofessor Birger Svihus. Foto: Erlend Aas, NTB Scanpix).

Noko som betyr at det er ein levande kylling i egget. Synker egget til bunns er kyllingen dø flyt det er det liv. Det skadar ikkje egget å ta vanntest. Tørk forsiktig med papir.

Mange fine illustrasjonar og bilder. Blir det for store avvik, kan du få kyllinger som aldri klekker, dør under klekking, eller må avlives etter klekking pga feilutvikling. Så da er det bare å veie eggene , regne seg fram til rett vektkurve, og justere fuktigheten opp eller ned i forhold til utviklingen i vekttapet!

I norsk kyllingoppdrett er kyllingene avlet til å vokse så fort og ha så mye kjøtt på. Skjelettet utvikles for langsomt i forhold til kjøttet. Det fører til alvorlige beinproblemer som leddproblemer og halthet for en stor andel av kyllingene.

I alle hønserier hvor det drives eggproduksjon er det ikke hane i besetningen og dermed heller ingen befruktede egg. De er lette å drive oppdrett på og eggene er regnet som en delikatesse i mange land. Illustrasjonsfoto: iStockphoto)”. Svaret ligger i hormonene , ifølge . Mattilsynet, utført næringsstoff- og miljøgiftanalyser av egg og kylling. Høna spiser mais og grønt fôr som gjør plommen gulere.

Kontakten på Veterinærhøyskolen forteller at plommefargen er med å avgjøre kyllingens farge. Herfra får de også tak i interessante bilder som viser utviklingen inne i egget fram til kyllingen ruges. Kyllingen har alt den trenger inni egget. Jeg fant en interisang side på nett.

Her står det litt mere hva som skjer hver dag.