Dyrking av bringebær på friland

Forbruket av ferske bringebær har auka sterkt dei siste åra. Fleire sortar er tilgjengeleg på marknaden, og du kan dyrke dei sjølv. Det er aktuelt å bruke ulike gjødslingsteknikker i bringebær. Valget av gjødslingsteknikk vurderes ut ifra dyrkingsopplegg ( friland , jorddekking, tunnel osv), men jordtype er også viktig.

Lett jord gir mulighet for å kontrollere næringstilførsel mer enn på tyngre jor men det er da også viktigere å tilføre lite og ofte med for . Vi har lite erfaring med dyrking av bringebær på langskot utanfor sesong i veksthus. Denne dyrkingsvegleiaren er utvikla over tre år. Men på friland kan temperaturane verte for låge til at ein får god nok strekking. Difor er denne produksjonen meir risikabel og ein bør difor starte tidlegare og helst nytte plasttunnel. Skuddene på bringebærplanten er toårige, og kommer med bær kun i det siste året.

Før planting av bringebær tilføres jorden en god organisk gjødsel . På friland kan ein rekne med at blomstringa startar i slutten av juli og at bærmodninga tek til i september. Bær kan haustast til frosten kjem, men. Det finst ulike typar plasttunnelar på markedet og det er etterkvart god kunnskap om dyrking av bringebær i plasttunnelar. Det er en art av Rubus og naturlig hjemmehørende i Europa og Nord-Asia. Prosjektets mål er å øke produksjonen av økologiske jordbær og bringebær.

Bringebær er mye dyrket i tempererte områder. Rettledning innen økologisk dyrking av jordbær og bringebær 2. Resultatene fra dyrkingsforsøkene viser gode muligheter for lønnsom produksjon av økologiske kvalitetsjordbær i tunnel, mens dyrking på friland ikke kan anbefales. Arnfinn Nes, Torbjørn Takle og Grete Lene Serikstad. En del eldre drivhus som ikke lenger er energieffektive nok for dyrking av agurk og tomat, kan brukes til bringebær og jordbær.

Slik får du deilige bær neste sommer. Kjøp billige busker om høsten og nyt bærene til sommeren. SUNT OG GODT: Rips, bringebær og solbær er noen av sortene du lett kan dyrke i din egen hage og som smaker nydelig om sommeren.

Suksessen skyldes den nye skotske bringebærsorten Glen Ample og at produksjonen er flyttet fra friland til tunnel. Dyrking under tak gir nemlig mulighet for utvidet sesong og større avlinger. Fremtidig bringebærdyrking.

Forsøkene har vært gjennomført både i tunnel og på friland. Erfaringene fra forsøksdyrkingen er nyttige også for integrert og konvensjonell produksjon. Hefter for dyrking av jordbær og bringebær i økologisk drift har blitt utgitt i. Dette er tilgjengelig elektronisk for alle, se . På tross av dette bestemte jeg meg for å starte opp med dyrking av bringebær på friland. Jeg syntes det var spennende om jeg kunne lykkes med denne produksjonen.

Med nærmeste storby, Bodø, mil unna, var det et . Det er kulde som er problemet for bringebær på friland. Men nå har vi slått oss på en skotsk sort som passer godt. Den største utfordringen er at ikke stilken fryser om vinteren, forklarer Kjønig Haug. Han forteller at bringebærplanten er toårig og at planten bærer på . Altså er det både sunt og deilig når du kan plukke egne bringebær i hagen, og det er svært enkelt å få til å dyrke bringebær.

Det beste er kanskje å plukke å spise solmodne bringebær rett fra planten, men det finnes vel ikke den dessert som . Trolig er rød rotråte innført med bringebærplanter fra Skottland til dyrkere på Vestlandet der sjukdommen er mest utbredt. Sjukdommen er funnet i de fleste fylker med bringebærdyrking. Gulning og visning av bladverket er ofte de første symptomene på rød rotråte i bringebær.

Prosjekt: New methods for organic raspberry production in. Skadedyr – bringebærbille og midd. I opne tunnelar vil COkonsentrasjonen vere som på friland. Relativ luffuktigheit RH.