Dyreholds id sau

Opprinnelsesmerking av sau. Sau skal merkes med et visuelt og et elektronisk merke i løpet av dager etter fødsel. Alternativt kan dyreholdjournalen inneholde en kopi av kjøreseddel fra slakteri dersom den . Allerede dagen etter at dyrehold er registrert, kan du bestille øremerker fra OS ID , på nett eller på telefon. I produsentregisteret får du passord for å bestille øremerker fra oss på nett.

Vi har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private slakterier.

Sammen har vi etablert effektive og sikre rutiner . Mattilsynet stiller, via merkeforskriften, krav til øremerking av produksjonsdyr. Alle slike offisielle øremerker skal registreres i Merkeregisteret. Hendelser knyttet til storfehold skal rapporteres til Husdyrregisteret.

Storfeprodusenter har plikt til å rapportere inn alle hendelser. Når skal skjemaet brukes? Krav til rapportering til individregister for storfe. Følgende hendelser skal rapporteres til storferegisteret: – Nyfødt dyr merket første .

Individnummer for småfe kan likevel bestå av siffer. Kravet gjelder dyr som fødes fra og med 1. Ved bruk av elektroniske merker skal man bruke 7-sifret identifikator, jf § i merkeforskriften. Identifikatoren (produsentnummer, dyreholds – ID ) på . Vi skal starte med noen få sauer på hobbybasis. Disse er jo merket fra tidligere dyrehold , og dette merket skal sitte der permanent hvis jeg har forstått ting rett.

Id -nummer og produsentnummer er i orden, så hvite merker skal bestilles. Bare et lite spørsmål til . Bruk av elektroniske øremerker i drifta. Over av øremerkeproduksjonen eksporteres. Nord-Europas ledende produsent av merkeutstyr.

Hver gang småfe overføres til et nytt dyrehold i Norge,. Det er viktig at all sau og lam blir merket elektronisk, slik at du får det ulloppgjøret du har rett på. Det vil ikke være mulig å gi ulloppgjør for sau og lam uten elektronisk merke.

Vi vil også minne om at innkjøpte dyr skal merkes om med ditt dyreholds – id. Les også: Øremerking av småfe (Mattilsynet). Benyttes fra fødsel til slakt.

Elektronisk øremerking – sikker og effektiv identifikasjon av husdyr.

Tamsau (Ovis aries) kalles også sau (av norr. sauðr) og får (av norr. fær) og er en art som tilhører den biologiske familien sauer , der fem arter inngår. MT-NO for Mattilsynet – Norge og blir fulgt av et åttesifret nummer som indikerer dyreholdet, dvs gårdsbruket eller et 7-sifret nummer som indikerer dyreholds – ID -nummeret. Leser for elektroniske øremerker tilpasset. Sauekontrollen PDA eller Led- Sau. Bestillingskjema øremerker.

Offisielt Produsentnummer (må oppgis). Kryss av: Allflex EiD småfe. Metadatakontakt: Per-Odin Eiterjor per- odin. Faglig kontakt: Per-Odin Eiterjor per -odin.

Teknisk kontakt: Per-Odin Eiterjor per-odin. Produksjon: Værring: Beitelag(ikke obligatorisk):. Gå inn på Skjema – Andre skjema – Nytt dyrehold. Du skal også melde frå dersom.

Utegongarsau omfattar sau og lam som ikkje vert haldne i driftsbygning i vinterperioden. Eigaren eller andre med ansvar for dyra skal sikre at alle . Dyrehold : Kjør videre om veien er traffikert, garantert noen som fullfører jobben da. Har selv vært i situasjonen der man har maatte avlive et dyr (var en syk sau da, ikke en paakjört katt), det vi gjorde da var en metode lignende den som brukes ved slakt, der man bruker noe til aa raskt slaa ut . Planen vår er å gå til anskaffelse av en hel del sauer i vinter – stykker for å være presis. Noen ville kanskje trodd at man bare kan kjøpe seg øremerker, nå som man har organisasjonsnummer, bransjekode og nytt dyrehold ? Haha, hvor dum går det an å bli?

Hunder og katter skal være korrekt ID -merket. Metoden skal være dyrevernsmessig akseptabel .