Dyrehelseportalen

Velkommen til Dyrehelseportalen. Dyrehelseportalen (DHP) er et nettsted for registrering av helsedata, inseminasjon og uthenting av matkjedeinformasjon. Prinsippet bak DHP er at data skal rapporteres en gang, ett sted og deretter være tilgjengelig for alle som har rettmessig behov for dem.

Bestill bruker veterinær. Fyll inn skjemaet nedenfor for å få . Det er dyreeiers ansvar å skaffe informasjonen. Dette gjør Kukontrollen til en unik base som grunnlag for avl, og den gir verdifull informasjon som kan brukes i . Den fungerer i dag kun for veterinærer, men i løpet av høsten vil den også bli åpnet for seminteknikere. Internett synkronisering. Hvordan komme i gang med rapportering til Mattilsynet?

Synkronisering (Hent data fra TINE, send til GENO). Du mottar liste over besetningene til kunder i dagens . Dermed kan veterinærer i klinisk praksis registrere seg som brukere og rapportere via denne sida. Det er nettjeneste utviklet av husdyrnæringen som gir tilgang til de viktigste opplysningene som slakteriene trenger for å oppfylle kravet til matkjedeinformasjon.

Animalia, Tine og Geno har gått sammen om å etablere dyrehelseportalen for å møte et økende behov for sikre og ferske opplysninger om helsehendelser og medisinbruk. En hovedide er at enkel og sikker rapportering av data skal sikre både at data blir rapportert og at kvaliteten blir god. Ikke alle, det gjelder både veterinærer, produsenter og rådgivere, kjenner til hvor rasjonelt og . Nationen er distriktenes næringsavis, og avisens prioriterte stoffområder er næringsliv, landbruk, politikk, samferdsel og EU. Alle utleverere og rekvirenter av legemidler til dyr har en rapporteringsplikt etter Forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr. Det sentrale Mattilsynet har i medhold av forskriftens § bestemt at rapporteringen må foretas innen dager etter at meldeplikten oppsto.

Vi søker en ny medarbeider til ett års vikariat til drift og utvikling av våre husdyrkontroller og Dyrehelseportalen. Gode fagsystemer for produsenter, veterinærer og andre aktører blir stadig viktigere i hele verdikjeden. Dette er en mulighet til å være med i den spennende utviklingen som skjer i skjæringspunktet mellom . Ammegeitkontrollen (1medlemmer).

Helsetjeneste for sau, svin og fjørfe. Klassifiseringskurs og oppfølging av klassifisører. Forskning (spekemat, målemetoder på slaktekvalitet, ernæring). For de feste slakterier vil løsnin-gen være å få matkjedeinfor-masjonen fra Dyrehelsepor-talen via webservice inn i sitt driftssystem.

Web application purpose is to keep records of veterinarian work on the field. Application track every veterinarian visit to any farm in Norway and. Description: Informasjon vedrørende helseopplysninger fra Dyrehelseportalen. Vedlagt finner du kopi av rapporten (pdf) med helseopplysninger veterinær har rapportert inn etter. Kjøttbransjen har, sammen med TINE og GENO, utviklet Dyrehelseportalen.

Ideen bak portalen er å sikre at helseopplysninger bare behøver og registreres én gang, for så å komme til nytte for alle som har et legitimt behov for disse opplysningene.