Dyreart i oksefamilien som er uavhengig av tilgang på vann

Gerenuk, sjiraffantilope, Litocranius walleri,partået klovdyrart i oksefamilien. Langhalset og langbent antilope med rødbrun pels, hvitfarget på undersiden og rundt. Ser ut til å være uavhengig av tilgang på vann. Opptrer enslig eller i små grupper på opptil individer.

Forekommer i halvørken eller tørr . Heldigvis for deg har KnowledgeSalad. Gerenuker er en klovdyrart i oksefamilien , med lang hals og lange ben som gir den en fordel når det kommer til å innta mat. En truet dyreart er en art som av ulike grunner står i fare for å bli utryddet (står i fare for å dø ut). Trusselbildet kan variere, både mellom artene og innad i en art, herunder også både internasjonalt og nasjonalt.

Lemurene på Madagaskar er blant de mest truede dyreartene etter årevis med politisk uro på øya, fortalte han. Verdens naturfond sin liste over de ti mest truede dyrene i verden. Bestanden av den mest sjeldene lemuren, den nordlige lemur, består nå bare av dokumenterte individer som lever i naturen, ifølge rapporten. En liknende krise er på gang i Sørøst-Asia, der . Områdevern reduserer inngrep og annen menneskelig aktivitet som kan være en trussel mot en del arter. I dag er arter fredet mot blant annet fangst eller plukking gjennom forskrift.

Av disse er det flest planter, men også noen mosearter og virvelløse dyr er fredet. Gradienten i beitepress gjør det mulig for arter med forskjellig toleranse overfor beiting, næring, lystilgang , tråkk osv. Mangler: uavhengig Er en bjørnunge egentlig en slags bjørn?

Bufret Lignende av JM Torjusen – ‎20Denne oppgava handler om mulighetene for å konstruere et ordnett med materiale fra en allmennordbok. Overbegrepsrelasjonen (hyponymi), som er implisitt i en ordbok, men eksplisitt i et ordnett, er hovedtema for oppgava. Tre forskingsspørsmål blir presentert – hvilke hyponymirelasjoner finnes i en allmennordbok som .