Dyr og planter i fjæra

Tigerorm (Prostheceraus vittatus). Artsbestemming: Det fins arter i andre slekter som har liknende rørform (t.d. Circeis spirillum), men de finnes generelt dypere enn fjæra.

Posthornmark brukes gjerne . Denne modulen tar for seg tema og aktiviteter som omfatter tang og tare, dyr i fjæra og planktonorganismer. Oppgaven er å finne flest mulig ulike arter i fjæra som ligger 1m fra Newtonrommet. Vi bruker også stereolupe og mikroskop for å se på planktonorganismer.

Modulen må gjennomføres på dager som passer i . Hvordan fjæra ser ut er med på å bestemme hvilke planter og dyr som lever der. På en beskyttet sandstrand vil man finne andre arter enn man vil gjøre på et område med eksponert klippestrand. Vi deler ofte fjæra inn i ulike typer alt etter om bunnen er bløt eller hard og om området ligger beskyttet eller ubeskyttet. Nivå 11: Leser for å søke.

Målet med en ekskursjon til fjæra er å se hvordan de artene som lever der, er tilpasset de spesielle forholdene som er på hvert sted. Du vil også kunne finne representanter for mange forskjellige grupper av både planter , alger og dyr. Dette viser at artsrikdommen og produktiviteten vanligvis er stor i fjæra.

Dyr og planter i fjæra av Steve Parker – Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv! Sigmund Lie fra Norges raskeste nettbokhandel. Jeg kan gå langt ut før tærne plasker i det salte sjøvannet. Det ekstreme livet i fjæra.

Der vannet har trukket seg tilbake er det avdekket både alger og dyr som normalt lever under vann. Men det finnes også høyerestående planter slik som ålegras (Zostera marina) og havgras ( Ruppia spp.) . Kartonert bok i god stand. Fjæra representerer et helt unikt levested for dyr og planter. De fysiske betingelsene setter store krav til de organismene som lever der, samtidig som fjæresonen åpenbart byr på store muligheter til de som klarer seg.

I dette heftet skal vi se litt nærmere på de forskjellige aspektene rundt livet i fjæra , og ta for oss en del av de . Norges største markedsplass for kjøp og salg av brukte bøker. Fritt fram-bøkene gjør turen i naturen til en lærerik opplevelse for store og små! Store bilder og enkel tekst. Det kan være spennende å ferdes i fjæra. Vanlig strandsnegl (Littorina littorea) er en typisk art i midtre del av fjæra.

FØLING I FJÆRA: Livet i vannkanten er mangfoldig og yrende, og sommeren inviterer til spennende oppdagelsesferd for de små. Her lever dyr med hus på ryggen sugd fast i steinene.

Små dyr og planter i fjæra – Norsk naturleksikon for barn av Leif Ryvarden (Damm). Tilgjengelighet: For tiden ikke i salg. I de første delene av boka beskrives økosystemer og naturtyper slik at du kanskje lettere skjønner den spennende dynamikken som er grunnlaget for livet i fjæra. Denne informasjonen er støttet av en artsdel som utgjør siste halvpart av boka. Det finnes dyr overalt i havet, fra fjæra til de største dyp, fra tropehavenes varme til dyphavets og ishavenes iskalde vann.

Bestemmelse av dyr og planter. Se priser med mva Se priser uten mva. Sortering: Varenummer, Navn.