Drøvtygging ku

Avkommet kalles normalt kalv, men for noen grupper finnes det også andre benevnelser, eksempelvis hos sauer og geiter. Kyr hører til gruppen drøvtyggere. Drøvtygging er en to-trinns fordøyelsesprosess som gjør at kyrne kan utnytte fiber og andre vanskelig fordøyelige deler i gress og andre plantearter. Kua har fire mager som heter vom, nettmage, bladmage og løpen, som tilsvarer vår magesekk. I vomma og nettmage er det mikrober som . Drøvtygging er trolig den mest effektive og spesialiserte fordøyelsesmetoden som dyrene har utviklet.

Derfra sendes den nesten helt nedbrutte maten over i den fjerde og egentlige magen, løpen, som inneholder en syre som dreper bakteriene slik at kua unngår å bli syk og samtidig får dratt nytte av proteinet som . Andre drøvtyggere er for eksempel sau, geit, elg, rådyr, hjort og rein. Kan en ku være kjempesulten i den ene magen, men stappmett i de tre andre? For å få svar på dette snedige spørsmålet tok jeg meg en prat med Odd Magne Harsta som er. Det betyr at maten gulpes opp igjen.

Ho brukar 4–timar på å ete og til timar på drøvtygging. Ei ku søv berre minutt i døgnet. Ho tygg derfor maten sidelengs. Når ei ku sleiker deg er det eit venleg teikn. Dyr som tygger drøv, dvs.

Også kameldyr tygger drøv, men tarmkanalen deres er bygd . Drøvtyggere , pattedyrunderorden i ordenen partåete klovdyr. En formage bestående av vom og nettmage (reticulum), etterfulgt av bladmage (omasum) og løypemage . Blindtarmen ligger i overgangen mellom tynntarm og tjukktarm også hos drøvtyggere. Tjukktarmen er om lag meter lang hos ei ku. Vi finner drøvtyggere finner vi ku , sau, geit, rådyr, hjort og elg. Men hest derimot, de nytter på de samme beiteplantene, men har ikke drøvtygging.

Så hvordan og hvorfor oppstod drøvtygging ? Den beste forklaringen er at drøvtyggere har oppstått som vern mot rovdyr. Dyrene som beiter i åpne på åpne . Blindtarmen: Hos drøvtyggere ligger blindtarmen i overgangen mellom tynntarm og tjukktarmen. Endetarmen er en rett og kort tarm . Gjæringa og omdanninga av fiberrikt materiale som skjer ved hjelp av mikroorganismene i vomma står for en stor del av energitilførselen hos kua. Allikevel er det slik at når grovfôrkvaliteten blir for dårlig dels på grunn av utsatt høsteti men kanskje også dårlig . Derfor er spiker og andre spisse gjenstander livsfarlig for drøvtyggere.

Når mikrobene er ferdig med foret, går dette videre til bladmagen. Der blir vomsaften sugd ut, og resirkulert til vomma igjen. Mens foret går til løpen, . Gartner – næring og utdanning. Kyrne eter mer og lengre hvis fôret smaker godt, kua får stå i fred for andre kyr og hvis det generelle stressnivået er lågt. Kyrne vil bruke – timer i døgnet på drøvtygging avhengig av fôropptak og fiberinnhold i rasjonen.

I en hard presset mediebransje, er det kanskje på tide å se seg om etter en ny jobbkarriere. Felleskjøpet Agri, Rune Lostuen. Hei, jeg ringer på den drøvtygger -annonsen!

Søker dere etter en ku ? Vi søker etter fagperson som skal jobbe opp i . Det er den oppsiktsvekkende konklusjonen i en fersk rapport fra FNs Organisasjon for mat og landbruk (FAO). Verdens samlede utslipp av klimagassen metan fra drøvtyggere , sauer, geiter og griser som promper og skiter , er på millioner tonn i året, anslår forfatterne bak FN-rapporten.