Drøvtyggere tenner

Drøvtyggere , pattedyrunderorden i ordenen partåete klovdyr. Dyr som tygger drøv, dvs. Også kameldyr tygger drøv, men tarmkanalen deres er bygd . Avkommet kalles normalt kalv, men for noen grupper finnes det også andre benevnelser, eksempelvis hos sauer og geiter. Hos drøvtyggere skal dessuten maten tygges to ganger! Hesten er planteeter men ikke drøvtygger.

Den har hypsodonte jeksler, dvs. Ho brukar 4–timar på å ete og til timar på drøvtygging. Ei ku søv berre minutt i døgnet. Ho tygg derfor maten sidelengs.

Når ei ku sleiker deg er det eit venleg teikn. Fordøying skjer ved drøvtygginga. De har ikke fortenner i overkjeven og ingen hjørnetenner, men har til gjengjeld flere jeksler, slik at totalt antall tenner normalt er 32. Formagene hos drøvtyggere fungerer imidlertid på en måte som er veldig ulikt løpen, og de har en helt annen fysiologisk funksjon enn magen hos andre dyr. Den var større enn dagens elg, hadde smalere kjever og lavere nese mer som en hjort, men tenner og kroppsbygning mer lik elgens.

Elgen er et høyreist, langlemmet partået hovdyr. Elgen har, som alle drøvtyggere , tre molarer, tre premolarer og fire fortenner i den ene delen av underkjeven. Den siste av fortennene er en . Kalsiumnivået i blodet er nøye regulert. Muskelceller er spesielt følsomme for lavt kalsiumnivå i blodet. Behov høyest hos kalv og hos mjølkeku i høylaktasjon.

For at findelingen skal bli bra hjelper tennene til. På tyggeflatene er kinntennene sterkt knudret. Tennene har forskjellige former. Tungen hjelper til å ta opp fôret og dirigere det under tyggingen og svelgingen.

Egen utgang for urin, avføring og avkom, kroppstemperatur oftest 37- grader C. Aortabue på venstre side. Har penis, livmor, vagina. Kyr og andre drøvtyggere har en veldig stor mage system. Noen planteetere har en forstørret tykktarmen, og en forstørret cecum.

Mage-tarmkanalen av katten og hunden er rimelig i forhold simpel. Het er et langt rør som går fra munn til anus . Generelt: Lamaens opprinnelig utbredelsesområde i Andesfjellene. Den blir ca m høy og opp til 2kg.

Ernæring: Lamaen er en nøysom drøvtygger. Den krever mye strukturfôr,fordi tennene. En kanin kan på en måte kalles en gnager fordi tennene vokser hele tiden.

Både jeksler og fortenner gror hele livet. Dette har de til felles med mange andre planteetere. Ifølge den loven som ble gitt gjennom Moses, skulle ikke haren spises, og den blir i den forbindelse betegnet som drøvtygger. På denne siden finner du litt av hvert av morsom informasjon fra dyrenes verden.

Vet du om andre spennende fakta, kan du gjerne foreslå dem for oss nederst på denne siden, så får flere vite om det. Verotoksinproduserende E. VTEC) – også kalt shigatoksinproduserende E.