Drikkenipler sau

Vi har markedets enkleste og mest fleksible vannopplegg. Med plastrør og klikkoblinger, kan du selv legge opp et komplett system i ditt fjøs. Det er enkelt å koble til ulike nipler og drikkerkar, og disse har vi i alle varianter. Drikkekar kan du velge blant flottør- og nippelkar, eller om du ønsker kun drikkenipler har vi . Modell 34 høyde 4mm, festes i gulv, for smådyr som kalv og sau. Modell 34 høyde 6mm, festes i gulv, for smådyr som kalv og sau.

For større dyr som hest og ku, byggehøyde 8mm. Drikkekar til dyr med følsomme muler som hest, sau og geit, som vanligvis ikke kan bruke drikkekar med trykknapp eller tunge. I et flottørkar finnes det alltid vann.

Ved bruk av drikkenipler vil unge dyr ha et høyere vannsøl enn voksne dyr. For sau finnes det ingen norske anbefalinger for vannkapasitet, men i § i forskrift om velferd for småfe er . Det foreligger få studier som omhandler sau og hvilken type drikkekilde de foretrekker. Både drektige og lakterende søyer drakk mer fra drikkenipler enn drikkekar.

En drikkenippel koster halvparten av et drikkekar, og gir alltid rent vann. Niplene bør festes såpass høyt at dyra ikke kan bruke den som ”kløpinne”. Man må da bruke anborings-klammer, slik at dyrene ikke kan vri drikkenippelen ut av stilling. Drikkenippel Suevia drikkenippel modell 293. Nytt fra Sauekontrollen.

Antall drikkenipler til geit: – Maks geiter per nippel s. Vellykket avlskonferanse s. Målstyring i saueholdet: Levering av hvilke lam når? Ta vare på dei gardsnære beiteareala s. Lamming: – Bruk hansker og glidemiddel! Plastpropp for drikkekar.

Dyrenes tilgang til vann er en sterkt avgjørende faktor for vekst og trivsel. Med CFdrikkekar kan vi også til by vann til dyr med følsomme mu ler (hest, sau , geit), som van ligvis ikke kan bruke drikkekar med trykknapp eller tunge. Det er derfor viktig at den rengjøres med jevne mellomrom.

Enkel vannregulering under . Drikke-nipler hadde gjennomsnittlig mindre kontaminering enn drikkekar, som nok er grunnet oppsamlingen av avføring og fôrrester som ofte skjer i et drikkekar. I alle besetninger ble det observert diaré i få eller flere binger. Med unntak av gård og 1 ble det brukt forebyggende tiltak til avvenningsdiare i . Kravet om tett gulv på liggeplassen for sau i økologisk produksjon har gjort det nødvendig å finne frem. I to av besetningene var det gulv av strekkmetall, mens en besetning hadde trespaltegulv. Gjeteren AS er norges eneste produsent av gjerdeapparater.

Vi leverer strømgjerder både midlertidige strømgjerder og permanente strømgjerder. Som leverandør til rovdyrparker, små og store gjerdeprosjekter dekker vi de fleste typer av strømgjerder. Leder for Hedmark Sau og Geit mener at det nå er sauens tur til å få et løft, etter at andre deler av landbruket etter hvert har økt effektiviseringsgraden. I dag er et flunkende nytt kaldfjøs for 3vinterfora sau tatt i bruk. Nå har jeg valgt drikkenipler.

Benytter avkomsgranska værer fra god værring. Norsk kvit sau , 6vfs p. Halm som strø i lammingsbinger. Lammegjømme i alle fellesbinger. Fiberduk med flis som underlag.

Egne drikkenipler for lam. Talje i tak for utforing.