Drektighetstid hest gris sau

Drektighet er et uttrykk som er synonymt med svangerskap hos pattedyr. Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Drektighetstiden (svangerskapet) beskriver tidsrommet mellom eggcellenes befruktning og avkommets fødsel. Drektighetsperioden inngår således i metøstrus (den såkalte etterbrunsten), som dessuten også . I tabellen over den gjennomsnittlige drektighetstid hos en rekke husdyr og ville dyr betegner tallene til høyre minimal- og maksimaltider.

Menneskeaper, menneske, 270.

Elefanten er drektig i knapt to år. Ny forskning kan kanskje avsløre hva som gjør den tykkhudede kjempen i stand til å gjennomføre dette maratonsvangerskapet, som gir hjernen mer tid til å utvikle seg og hjelper kroppen til å . Den store variasjon i drektighetstid hos mink har sammenheng med tidspunktet for bedekningen. Jo større et pattedyr er, jo lenger er det drektig.

De fleste søyene får to lam, men de kan få helt opp til lam. Etter lamming går søya alene med lamma i noen dager før de slippes sammen med resten av. Dala, Rygja, Steigar, Norsk kvit sau , Sjeviot, Norsk pelssau, Spælsau og Gammalnorsk sau er de vanligste rasene i Norge.

Normal drektighetslengde hos norsk kvit sau er mellom 1- 1dager. Spæl går noe kortere ti 1- 1dager, og som oftest er det slik at jo flere foster ei søye bærer på jo kortere er drektigheten.

Når søya nærmer seg fødsel har hun satt jur og fått melk i juret. Videre hovner kjønnsleppene opp, søya får . I dag er det veldig vanlig og leie væren igjennom besetningen for å snuse seg frem til brunstige sauer. På denne måten kan man notere hvem søye som blei parret hvem dag og kan ut fra det regne oss frem til dato for lamming. Vi har ikke så mange sauer , så vi endte med å sleppe væren . Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. VitaMineral Drektig Sau er et tilskuddsfôr tilpasset drektige søyer i siste del av drektigheten og den første tiden etter lamming.

Les mer om produktet i denne lenken. Sordal Supply sordalsupply. Bufret VitaMineral Normal Sau er et allsidig vitamin- og mineraltilskudd uten kopper, kan brukes hele året. Solsel Sau er spesielt utviklet til fôring av sauer.

De er imidlertid også svært godt egnet til storfe, hester , geiter, griser og vilt. Værbestandig, kan brukes på beite. Våre løsninger gir deg en effektiv avdeling.

Yttre variasjoner som klima og foring innvirker på. Prostaglandinanalog til storfe, svin og hest. Storfe: Brunstsynkronisering. Stille brunst (ovulasjon uten brunst).

Abortprovokasjon i drektighetens første 1dager. Utstøtning av dødt foster. Svin: Fødselsinduksjon ved forlenget drektighet. Mange bønder bruker av praktiske hensyn diefôr til purkene både i drektighetstid og dietid.

Det kan sikkert fungere greit, men vi ser at bonden ofte sliter med å få nok fôr i purkene i dietida. Men er det nå slik at man bør anskaffe Champion Oppdrett så snart hoppa er konstatert drektig ? Fostertilveksten hos føllet er svært liten de første månedene, og hoppa fôres da som en vanlig voksen hest. Hele av veksten skjer siste måneder. Det er i denne tiden behovet for både energi, protein, . VitaMineralstein Sau er en mineralstein som inneholder makromineraler, mikromineraler samt vitaminer.

Med fokus på helse og livskraftige lam. Drektige dyr som skal produsere melk til konsum skal ikke behandles de siste døgn før forventet fødsel. Skal ikke brukes til lakterende. Ved transport av hest , storfe, småfe, struts og gris skal kjønnsmodne, ukastrerte hanndyr holdes fysisk atskilt fra hunndyr, hingst fra hingst og råne fra råne. Tilskotsfôr til drektige sauer for heile perioden frå paring til lamming.

Ved dosering av kraftfôr ved siden av: Reduserer doseringa av tilskotsfôr. Hos hest kan anafylaktiske reaksjoner etter intramuskulær injeksjon i svært sjeldne tilfeller ( ) være fatale. Bruk under drektighet , diegiving eller egglegging.

Diegiving: Kan brukes under diegiving.