Dølaku

Da skulle dyret ha horn og være ensfarga svart med brun ål (stripe) etter ryggen. Dølafeet ble regnet for å være det tyngste feet i landet rundt århundreskiftet med ca. Ei dølaku i dag veier ca. De gamle storferasene er i ferd med å dø ut.

Dølafe finnes nå bare i en besetning i Fåvang i Gudbrandsdalen.

Denne reportasjen viser hvordan moderne avlsmetoder gjør det mulig å bevare rasen for ettertida. Det er også andre måter å la dølakua leve på. Brynjulf Handgaard har besøkt bønder, budeier, forskere og.

NRF-ku veier 5kg i gjennomsnitt. Dølafe Dølafeet har stor variasjon innen farge og tegninger. Her ei botete og brandet dølaku hos Sigbjørn Åbjørsbråten i Valdres.

Utseende Noe av det mest karakteristiske ved rasen er fargevariasjonen med farger som . Jeg fikk gåsehud –det risla nedover ryggen!

Dølaku og -kalv på Korpbergsetra. Der og da visste jeg at jeg ønsket å ta vare på denne kurasen, at jeg ønsket å drive avl på dølaku. Hun beskriver det som om en ren urkraft kom over henne i det første møtet med dølakua.

Den gang visste jeg ikke . Halvparten av kyrne våre er av gamle norske rasar. Vi har både dølaku , sidet trønder, nordlandsfe (STN) og vestlandsk fjordfe. Dei gamle rasane er ekstra flinke til å utnytte fjellbeitet, og mjølka dei gir er ekstra interessant i ystinga.

Mjølka får ein heilt eigen kvalitet. Smøret blir gulare og osten smakar meir. These are apparently quite rare. Granitt om jeg ikke husker feil. Willy Weber (manageren til Mikkel Skomaker) hadde en CL med stein.

Sto til salgs på mobile for en tid siden. Kunne vært artig med Otta-skifer. Og skinn fra ei heilnorsk dølaku , 😆 Navigering. Opphavsperson: Thorsta Kåre Dehlie.

Tilbydar: Arts Council Norway.

Vis i opphavleg kontekst . Personnemningar med kortform og langform i nynorsk. Normering av saharawi og saharawisk. Man kunne ofte se at dølakyrne i de forskjellige distriktene kunne ta litt ”farge” fra nabodistriktet.

I bygdene som grenset mot Vestlandet var det flere grå dølakyr enn andre steder. I nordalsbygdene (Gudbrandsdalen og Østerdalen) var de litt mer . Images on instagram about dølaku.