Dexter kyr i norge

Deres evne til å tilpasse seg forskjellige ekstreme klimatiske forhol og forskjellige driftsformer,er typisk for rasen. De har etablert seg godt i mange deler av verden. I Norge er det stambokført omlag . Fattigmannskua ble den kalt, fordi den var knøttliten, nøysom og ideell på de minste gårdsbrukene. Nå er Dexter på frammarsj i Norge , .

I løpet av dei siste til åra har Dexter fått stor popularitet og er etablert i fleire land. Til Norge kom dei første Dexter -kyrne for år sidan, men i det siste er det stadig fleire bønder som har fått auga opp for denne vesle kua som gjerne blir samanlikna med ein shetlandsponni i høve til ein vanleg hest. På grunn av sin størrelse er mjølkeytelsen sjølsagt mindre enn større raser, men til gjengjeld kan du holde to kyr av Dexter -rasen på samme området som. Vi skal kjøpe oss et lite småbruk på kanskje (maks 100) mål. Jeg har alltid villet hatt skotsk høylandsfe, men regner med at dette er for lite plass til de, viss man også skal få nok for, så de har over vinteren.

Dexterfe Bufret Lignende Dexter er en irsk kurase, og den minste av de europeiske krøtterartene, omtrent halvparten i størrelse av eksempelvis tradisjonell herefordkveg. Flere resultater fra gardsdrift.

Dexter ble betraktet som en sjelden kurase, men er i dag vurdert som ute av faresonen av organisasjonen Livestock Conservancy. Her finn du et utvalg av kviger og kyr for salg i Vest-regionen. Om du velg kjøpe fra andre forlang veterinær attest med godkjent klauvstatus osv Robuste innmeldinger av eldre livkalv og ungkviger Ta kontakt om spørsmål. Gir minst kalvingsvansker som farrase i krysning. Derfor også minst kalvestørrelse.

Slaktevekt ku: 2kilo. Gode egenskaper som morrase. Lita ku som kalver lett med grei mjølkemegde og stort morsinstinkt.

Stort morsinstinkt kan . Jeg lurte litt på dette da jeg satt på bussen gjennom landet her for leden og jeg så et par kuer. Og et spørsmål til, hvor kjøper man kuer? Hadde vært pussig om det hadde vært en ku-shop en plass, fordi da . For dager siden – Dexter. Trond Ivar Qvale kritiserer Nortura for å markedsføre kjøtt fra kuer som ikke kun spiser gress som kjøtt fra grasfora kyr FOTO: Fartein Rudjord.

Enten er kuene grass-fe eller. På Horgen gård drives det økologisk, og leverer kjøtt fra Angus-fe til flere butikker i Oslo , bl.

Jacobs på Holtet og Majorstua . Du skal ikke ha vært lenge i kjøttfemiljøet før du kommer borti Charolais-entusiast og Norges ukronede embryo-konge, Erling Gresseth. Frede Nielsen var i Stjørdal, la han inn både Charolais, Limousin, Angus, Dexter og Waguy i surrogatmødrene, samtidig som han blant annet skylte tre Hereford- kyr. Nei,æ vil ha kyr som spis lite,kan gå ute heile året og som e liten og søt 🙂 Og æ falt helt førr Dexter kyrne. Dette vil kunne gi en annen utvikling i avdråttsnivået i melkeproduksjon og relativt flere kyr og dermed kalver. Det vil også gi en annen økonomi i den kraftfôrbaserte kjøttproduksjonen og gjøre det relativt viktigere å basere storfekjøttproduksjon på grovfôr.

I ytterste konsekvens vil en slik. Kriterium for kjøttfetillegg. Klassekrav: R- og bedre. Vanlig avtaleinnmelding ( uker).

Den år gamle Dexter -kua Swallow kan smykke seg med tittelen verdens minste ku. Hun er bare centimeter høy, og er dermed mindre enn de fleste sauer. Det har ikke stoppet mini-kua fra å få kalver.

Så langt har hun produsert avkom, og nå er hun drektig igjen. Alle kalvene er av normal størrelse. Men kyr flytter på seg – også dexter , og i dag kan du finne dexterkyr i mange land. De første dexterdyra i Norge ble importert fra Danmark av Vermund Lyngstad. Både kyr og mennesker på Alderslyst ønsker dere alle ei strålende helg – og nå går vi inn i første vårmåned også!

Mye av norsk storfe står på bås og i trange binger mesteparten av året. Kalvene blir tatt fra mora rett etter fødselen.