Dexter ku til salgs

Det er tre fargevarianter rasen. Svart er dominerende, men den finnes også i rød og blakk. I og med at dette er en fjellrase, er de svært . Europas minste kurase, Dexter , er ikke lenger bare for fattigfolk.

En gang i en fjern fortid ble ei ku ved kysten av Irland forelsket i en sjøløve.

Det ble det barn av – av typen Dexter. Her finn du et utvalg av kviger og kyr for salg i Vest-regionen. Om du velg kjøpe fra andre forlang veterinær attest med godkjent klauvstatus osv Robuste innmeldinger av eldre livkalv og ungkviger Ta kontakt om spørsmål.

For dager siden – (08) Oversikt over kjøttfe for salg i Vest. Dexter ku , kvigekalv og ungokse til salgs fra FINN. Rasen har sitt opphav sørvest i Irlan der den var ei såkalla fattigmannsku som skaffa mjølk og kjøt og blei brukt som arbeidsdyr. Under den store utvandringa til Amerika, tok irske bønder Dexter -dyr med seg over havet – og dermed har rasen spreidd .

Jeg lurte litt på dette da jeg satt på bussen gjennom landet her for leden og jeg så et par kuer. Og et spørsmål til, hvor kjøper man kuer ? Hadde vært pussig om det hadde vært en ku -shop en plass, fordi da . Her er de oppdaterte livdyrlistene pr 04. Vi skal kjøpe oss et lite småbruk på kanskje (maks 100) mål.

Jeg har alltid villet hatt skotsk høylandsfe, men regner med at dette er for lite plass til de, viss man også skal få nok for, så de har over vinteren. Spesialisert med salg av kalv. Gode egenskaper som morrase.

Lita ku som kalver lett med grei mjølkemegde og stort morsinstinkt. I desember dukket det opp en annonse på kyr av rasen Dexter til salgs. Vi har lenge planlagt at dette er rasen vi vil ha i tillegg til Belted Galloway, og slo til.

Nå er alle de tre nye i hus, og vi har til sammen kyr. De vi kjøpte nå var ei sort ku med horn som skal kalve i april. Dexter er en irsk ferase som er relativt små og nøysomme.

Vi selger okser, kuer og kviger. Avhengig av når på året det er kan kuer og kviger være drektige ved salg.

Vi slakter okser på høsten. De mente han kunne trenge litt trøst når odelsgutten vil satse på ei ku som ikke melker, men bare produserer en eneste kalv i året. Forrige gang Frede Nielsen var i Stjørdal, la han inn både Charolais, Limousin, Angus, Dexter og Waguy i surrogatmødrene, samtidig som han blant annet skylte tre . Kriterium for kjøttfetillegg.

Klassekrav: R- og bedre. Vanlig avtaleinnmelding ( uker). Produksjon, salg og presse. Kuene hos oss er av rasen dexter. Dette er nesten verdens minste ku.

Men kyr flytter på seg – også dexter , og i dag kan du finne dexterkyr i mange land. Ei voksen dexterku veier. Fordi dyra er så små er det mer vanlig med direkte salg av kjøtt via Bondens Marked eller direkte til restaurant.

Enten er kuene grass-fe eller ikke, sier Trond Ivar Qvale, som i motsetning til Nortura leverer kjøtt fra kuer som kun har spist gress. De første kuene som før sommeren vil havne i en Gilde-pakning merket kjøtt fra grasfora kyr er levert slakteriet. Men kjøttprodusent Trond Ivar Qvale bruker ord som . Kua må ha minst to måneder melkefri før neste kalving. Men æ ønske jo åsså kjøtt,selvfølgelig.

Ammekuer er ikke brukt i kommersiell melkeproduksjon.