Delaval melkerobot

Ingen andre melkeroboter har så stor kapasitet, overvåker og analyserer kyr og melk så effektivt som VMS. Lave energikostnader, robust utforming, full service, supportprogram og ekstremt gode påsettings- og utmelkingsegenskaper gjør den til den ideelle melkeroboten. Står på trappene til å bygge ny fjøs. Teikningane er klare og sendt ut på anbud til diverse aktører.

Har bestem meg for robot, men ikkje kva type. Har lest det andre innlegget her om robot og ser jo at det er for og mot på begge roboter.

Importere brukt melkerobot innlegg 31. Brukt melkerobot innlegg 8. Flere resultater fra gardsdrift. Lely Aeller delaval VMS? Gjødselrobot i løsdriftfjøs. Ku inn, hurtig ut, ny ku inn.

Slik skal melkeroboten helst arbeide for å utnytte kapasiteten optimalt. En ny FarmTest har målt tida kua oppholder seg i melkeroboten hos melkeprodusenter i Danmark. Konklusjonen er at det er tid å spare ved å utnytte kapasiteten til roboten optimalt.

Produktsjefen i Delaval spådde imidlertid VMS-en en lys framtid. Frivillig melkesystem, som man kalte det, ville snart bli et reelt alternativ for mange melkeprodusenter. Nylig solgte den blå markedslederen sin melkerobot nummer 1. Profesjonelt utført service av spesialutdannede serviceteknikere. VMS melkerobot er konstruert for å melke kyr 3dager i året, men utviklingen på melkerobotsiden stopper ikke. Som mange andre med nytt fjøs og melkerobot , er kvotefylling et viktig mål å nå.

De har liggebåser i melkeavdelinga og det kan være fristende å sette på litt ekstra med . I Danmark er det langt større besetninger, opp til 5dyr. I Norge er det ofte 60–kyr som er ideelt for roboter , sier Eriksen. Vi gratulerer familien Vasseljen med et godt valg og et fantastisk fint fjøs! Rekordsalg av melkeroboter.

Høye lønninger i Norge gjør at bønder heller påtar seg gjeld enn å leie inn arbeidskraft, mener eksperter. Ifølge salgstall fra Felleskjøpet og Fjøssystemer er det hos disse solgt til sammen 2melkeroboter i fjor i Norge, det høyeste tallet på i hvert fall ti år. Det skjer tildels store omveltninger innen melkeproduksjonen for tiden. Dannelsen av samdrifter har for alvor satt sitt preg på utviklingen mot stadig større produksjonsenheter.

DeLaval VMS melkerobot nr. Naturlig nok begrunnes mye av resultatforskjellen for små og større bruk i en relativt høy investeringskostnad. Det betyr at små bruk ikke får utnyttet potensialet.

Men AMS-brukene oppnådde høyere inntekter pr årsku hovedsakelig som .