Delaval melkerobot pris

Melkeprodusent Jo Stemshaug har ført regnskap på drift og vedlikehold av melkeroboten i seks år. Før Jo og Reidun Stemshaug inngikk maksprisavtale med DeLaval , hadde de årlige utgiftene til drift og . Importere brukt melkerobot innlegg 31. Brukt melkerobot innlegg 8. Lely Aeller delaval VMS? Flere resultater fra gardsdrift.

DeLaval har et bredt sortiment av integrerte løsninger og produkter for å støtte din melkeproduksjon. Samtidig vet vi at muligheten for manuell melking er noe av det våre kunder setter mest pris på. Produktsjefen i Delaval spådde imidlertid VMS-en en lys framtid. Frivillig melkesystem, som man kalte det, ville snart bli et reelt alternativ for mange melkeprodusenter.

Nylig solgte den blå markedslederen sin melkerobot nummer 1. For dem som vurderer kjøp av melkerobot er det viktigere å se på pris , service og driftskostnader for roboten enn hvorvidt man velger fri eller delvis . I Danmark er det langt større besetninger, opp til 5dyr. I Norge er det ofte 60–kyr som er ideelt for roboter , sier Eriksen. Vi har som mål å kunne tilby et bredt spekter av gode produkter til riktig pris.

DeLaval og Felleskjøpet leverer identifikasjonssystemer for kyr, kalver og geiter med HDX (half duplex) øretranspondere og lesere integrert i VMS melkerobot , smart gate, fôrstasjoner og kalvedrikkeautomater. DeLaval er en del av Tetra Laval-gruppen og markedsfører produkter og systemer av høy kvalitet til landbrukets. Det er ikke bare kyr som setter pris på DeLaval stasjonær børste! Som mange andre med nytt fjøs og melkerobot , er kvotefylling et viktig mål å nå. De har liggebåser i melkeavdelinga og det kan være fristende å sette på litt ekstra med . Melkeroboter ser ut til å bli et naturlig valg for omkring halvparten av de som investerer i nye løsdriftsfjøs.

Store investeringer i bygninger og maskiner. Av Erik Brodshaug, DeLaval. Kyr setter stor pris på regelmessighet i fôringa.

Den bakterielle omsetningen i kyrnes . Har du lely så er den vel mest prisgunstig på service. AGROTEKNIK på DeLaval stand der. Naturlig nok begrunnes mye av resultatforskjellen for små og større bruk i en relativt høy investeringskostnad. Ifølge DeLaval har deres melkerobot en kapasitet på om lag kyr.

Det betyr at små bruk ikke får utnyttet potensialet. Men AMS-brukene oppnådde høyere inntekter pr årsku hovedsakelig som . Rekordsalg av melkeroboter. Høye lønninger i Norge gjør at bønder heller påtar seg gjeld enn å leie inn arbeidskraft, mener eksperter. Ifølge salgstall fra Felleskjøpet og Fjøssystemer er det hos disse solgt til sammen 2melkeroboter i fjor i Norge, det høyeste tallet på i hvert fall ti år.

Den viktigste årsaken er høyere produksjon og bedre pris på produktene. Alle undersøkelser viser at rett mengde kraftfôr til riktig ku, gir lavere kostnader og mer melk. Hva skjer så på lang sikt?

Hvor lang tid tar det før produksjonen kommer opp i ønsket nivå, og blir økonomien mer romslig? Denne undersøkelsen (LASB 2) er en oppfølging av de samme åtte gårdsbrukene, for å se hvordan økonomien utvikler seg over tid. I tillegg er det denne.