Dekningsgrad engelsk

Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Mobildekning kan oppgis som areal eller befolkningsdekning, mens dekningsgraden for bredbånd normalt bestemmes ut fra antall husstander som har tilgang på teknologien. Hvorfor må folk absolutt ringe meg på slutten av dagen med ting de absolutt må ha gjort idag! Dette er et norsk- engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk.

Det vurderes gjerne som positivt å ha en så høy dekningsgrad som mulig, da en salgsøkning i så fall vil gi stort positivt utslag på fortjenesten. Dekningsbidrag = Salgsinntekter – Variable kostnader. På den annen side kan det være at virksomheten har lave variable kostnader (og dermed høy dekningsgrad ) fordi den i . Er mildt sagt ymse i matte og den slags. Det er dekningsbidag i prosent av inntektene. Har kommet dit at jeg vet hvordan jeg finner dekningen, men problemet er hva jeg skal gjøre med momsen (mva), slik at svarene blir riktige.

Hva skal jeg gjøre med momsen? Undersøkelsen vår viser tydelig at språkteknologiske ressurser og verktøy for norsk ennå ikke har samme kvalitet og dekningsgrad som sammenlignbare ressurser og verktøy for engelsk. Figurene til viser tydelig at språkteknologiske . Hult-Sernanders skala er en fem- delt skala som beskriver dekningsgrad. Da benyttes gjerne den engelske termen coverage som mål på hvor stor del av målpopulasjonen registerpopulasjonen dekker hvis alle mulige tilfeller registreres. For eksempel kan ønsket være å speile hele populasjonen med hjertesvikt (target populasjon) selv om registeret velger å kunne ta med de pasienter med . Et dekningspunkt forklarer i hvilket punkt omsetning og kostnader er like.

Tallet vi får, kalles dekningsgrad og viser i hvor stor grad vi får dekket de faste kostnadene våre. Her spiser de variable kostnadene opp 6 , og resten, altså 3 , skal bidra til å dekke de faste kostnadene. Har vi nok dekningsbidrag til å dekke alle de faste kostnadene, og blir det noe . Alle pasienter med tykk- og endetarmskreft i Norge skal være inkludert i registeret.

Dette innebærer at det er svært få krefttilfeller som . Strikkeloftet AS selger hjemmestrikkede raggsokker. De kjøper inn garn, og betaler hjemmestrikkere på akkord per par. Dette gjelder alle barn med barnehageplass, inkludert 0- og 6-åringer. Danmark, Sverige, Irlan Storbritannia, USA, Australia og . Slik leser du kartet Fargene i kartet viser dekningen fra ulike nett men også signalstyrken fra DAB-senderne.

For å finne dekningspunktet i kroner må følgende beregning foretas: Faste totale kostnader. Denne beregningen gjelder dersom dekningsgraden er beregnet som et forholdstall. Hvis dekningsgraden er beregnet i prosent ( ), må det multipliseres med 1over . Her kan du sjekke din dekning og se hvilken sender du mottar signaler fra.