Dekningsbidrag melkeproduksjon

Endrer seg lite med endringer i produksjonsomfang. Driftsoverskudd per liter melk. Jeg kan annbefale melkeproduksjon. Driver du godt med melkeku uten altfor mye lån har du en god og stabil inntekt, så kan du heller leie inn litt hjelp.

Nå har jeg ikke greie på ammeku men er ikke dekningsbidraget her ca halvparten av melkeku? Det er jo ikke så verst med tanke på . Leve av innkjøpte okser innlegg 17. Flere resultater fra gardsdrift.

Orkladalføret, som de to kommunene ligger i, er et område der melkeproduksjon tradisjonelt har. Ved utrekning av dekningsbidrag , er det tatt utgangspunkt i dekningsbidrag pr. Avdrått kg melk (brutto).

I beregning av dekningsbidrag inngår bare produksjonsinntekter og variable kostna- der. Kjell Arne Augustsen – Norsk. Liten forskjell mellom dekningsbidrag for økologiske og konvensjonelle okser i. Forutsatt okser Nordland. Slaktevekt 3kg mnd.

Gruppen hadde det høyeste dekningsbidraget per årsku når en tar med tilskuddene . Distriktstilskudd —storfekjøtt, sone. Dekningsbidrag : Melk- og storfekjøttproduksjonmed eventuelletilleggsproduksjoner. Ferdig omlagt dette āret, daa areal melkeproduksjon. Om man ser bort fra økte faste kostnader på maskiner, bygninger og økt arbeidsinnsats ser ikke tallene så verst ut, selv om dekningsbidraget med.

Derfor også minst kalvestørrelse. Gir minst kalvingsvansker som farrase i krysning. Gode egenskaper som morrase. Lita ku som kalver lett med grei mjølkemegde og stort morsinstinkt. Avlinger og ytelse etter omlegging.

Stort morsinstinkt kan . Resultater fra økologiske gårder har vist at avlingsnivået på engarealer reduseres med gjennomsnittlig ved omlegging til økologisk drift. Men variasjonene fra gård til gård er store, og i praksis . Av disse brukene, drev økologisk melkeproduksjon. Resultat før avskrivninger. Andre del av artikkelen. Melkeproduksjon med god drift og kyr vil gi deg et dekningsbidrag på.

Dersom dekningsbidraget med tilskudd per liter melk hadde holdt følge. I tillegg driver de melkeproduksjon med kvote på 125. DB i melkeproduksjonen har gått litt ned som følgje av dette. Vi har valt å kalle dette ein.

Investeringsbehov i spesialisert storfekjøttproduksjon på til milliarder. Nøkkeltalet viser kva den aktuelle .