Dekningsbidrag 3

Dekningsbidrag er definert som produksjonsinntekter minus variable kostnader. Det er dermed et uttrykk for hvor mye som er igjen til betaling for de faste innsatsfaktorene. Når man trekker variable kostnader fra salgsprisen, får man dekningsbidraget. Dette skal dekke de faste kostnadene. I handelsbedrifter kalles dette ofte avanse eller bruttofortjeneste.

Til nå har vi tatt for oss analyser av kostnader. Vi skal nå ta for oss analyser som også omfatter inntekter i sin enkleste form, nemlig fast pris pr. To sentrale begreper i enhver dekningspunkt analyse.

Du må kjenne til sammenhengen mellom salgsinntekter, variable kostnader, dekningsbidrag , faste kostnader og resultat. Dersom dekningsbidraget er større enn renteutgifter, . Planter ( ,5xmeter). Bayertråd og plastclips og jorddekke. Hensikten er å få frem sammenhengen mellom volumendringer og resultatendringer når en del av bedriftens kostnader er bundet opp i faste kostnader.

Kostnad – Resultat – Volum KRV analyser. Selve begrepet refererer til det bidraget som bedriftens drift ( salg av varer eller tjenester o.l.) gir bedriften til dekning av sine faste kostnader. Når man har trukket de variable kostnadene fra salgsinntekten, står man igjen med en salgsfortjeneste som benyttes til å dekke faste kostnadene.

Variable kostnader per enhet. Betalbare faste kostnader. Dekningspunktet viser ved hvilken omsetning dekningsbidraget akkurat er stort nok til å dekke de faste kostnadene (overskudd = kr 0). Nullpunktsomsetning: Omsetning som kreves for at Overskuddet skal være lik null.

Vi kan også ta hensyn til faste gruppekostnader (særkostnader) dersom vi skal se på f. Det beløpet vi kommer fram til etter å ha trukket fra variable kostnader, kaller vi da dekningsbidrag mens vi taler om dekningsbidrag for å angi det resultatuttrykk vi kommer fram til etter å ha trukket fra de faste . Det vurderes gjerne som positivt å ha en så høy dekningsgrad som mulig, da en salgsøkning i så fall vil gi stort positivt utslag på fortjenesten. På den annen side kan det være at virksomheten har lave variable kostnader (og dermed høy dekningsgrad) fordi den i . Forutsetninger: 7 85 noteringspris ved kg. Endrer seg lite med endringer i produksjonsomfang. Driftsoverskudd per liter melk. Muligheter i investere i bygg til ammeku.

Finansiering og Innovasjon Norge. Utvikling dekningsbidraget. Bruk med melkerobot ligger på gjennomsnittet.