Debio produkter

Merket brukes på norske og utenlandske økologiske produkter. Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Stadig flere forbrukere ønsker økologiske produkter. Alle arrangører som ønsker å markedsføre økologisk mat, kan . Alle gårdene som er med i Naturkjøtt SA, er debiogodkjente.

Alle produktene fra Naturkjøtt SA er derfor Ø-merket.

Dette innebærer at bøndene driver økologisk uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Foredlingsbedriften, Lynum Gårdsmat, bruker kun økologisk godkjent krydder i produktene våre. I økologiske produkt er . Kravet om registrering og kontroll omfatter også virksomheter som lagrer økologiske produkter , for eksempel grossister og nettutsalg.

Virksomheter som lagrer . Karenstid før produktene kan omsettes som økologiske. Merking av produkter under omlegging til økologisk produksjon. Produkter som bare er merket usprøytet, frittgående, miljø, naturlig eller Öko-Tex er ikke godkjent økologisk.

Det må være et godkjent økologisk merke på produktet.

Slike merker er: Debiomerket Ø-merket. Dette er det offisielle norske økologimerket. Godkjenning av virksomheter som vil markedsføre økologiske produkter.

Lurer du på hva de ulike merkene på våre produkter betyr? Dersom det konstateres klare eller gjentatte overtredelser av bestemmelsene i . Les mer om våre merkeordninger. Våre merker gir produktet merverdi for virksomheter. Våre merker er forbrukerens garanti for at vi kontrollerer produksjonen minst en gang i året.

Vi kontrollerer at dyrevelferd og miljøstandarder tilfredsstiller strenge krav. Vi kontrollerer at økologisk mat er økologisk. Bakehuset merker produkter som tilfredsstiller kravene til økologisk produksjon med Ø-merket. Alle Møllerens produkter er rene og naturlige. Våre økologiske produkter er har en ekstra dimensjon fordi alle råvarene i produktene er dyrket og behandlet under spesielt strenge vilkår.

Det bekreftes at ovennevnte virksomhet er tilknyttet Debios kontrollordning, og at virksomheten pr. Debio trygger gjennom merkeordninger.