Datateknologi snitt

IT-studier med andre opptakskrav. Studieprogram, Campus, Opptakskrav. IT- støttet bedriftsutvikling, Kalvskinnet, Generell studiekompetanse. Sivilingeniørutdanning datateknologi er et 5-årig studieprogram ved NTNU i Trondheim.

Som sivilingeniør i datateknologi vil du lære å bruke IT til å løse problemer og lage produkter og tjenester som gir folk et bedre og mer interessant liv.

De to første årene av studiet gir en solid plattform å stå på. Tredje år velges en av fem . Søkere til Datateknologi skal ha Diskret matematikk (og dette kan erstatte det emnet som tilsvarer matematiske metoder II ). Søkere som ikke tilfredsstiller kravet i matematikk og statistikk henvises til å konkurrere . Espen Helgeby hadde en drøm om å jobbe med fornybar energi. Nå er han ansatt i Silicon Labs, som er verdensledende innenfor energivennlige mikrokontrollere og radioer.

Reduserer sykefravær med eget patent 10.

Thomas og Einar Jakobsen hadde en god idé og startet bedriften Neck . Har tenkt å studere datateknologi neste år. Da står valget mellom uib og NTNU. Problemet mitt er at snittet mitt er litt under kravet på NTNU men mye høyere enn kravet på uib. Føler da jeg kaster bort litt av snittet mitt ved å søke uib med . Hvilken av disse master studiene bør jeg søke hos NTNU? BAMN-DTEK Bufret Lignende Datateknologi ved Institutt for informatikk i Bergen gir deg eit praktisk og teoretisk grunnlag innanfor programmering, testing og utvikling av datasystem.

Du lærer ikkje berre prinsipp, teknikkar og metodar for programutvikling, men du får også trening i praktisk problemløysing. Slik utviklar du ferdigheiter i kreativ og analytisk. Dataingeniørens arbeidsområder har utvidet seg betydelig de siste årene og datateknologi finnes i dag nær sagt over alt. Du finner datateknologi i alt fra datamaskiner, telefoner og biler til datastyrte maskiner som utfører oppgaver som tidligere ble gjort manuelt.

Det finnes derfor mange forskjellige typer jobber innenfor . Datateknologi handler om å bygge komplekse IT-systemer som er til nytte for mennesker og samfunnet generelt. På dataingeniør-studiet lærer du å sette samspillet mellom menneske og maskin i sentrum. NTNU, Datateknologi , 5 54.

NMBU, Veterinær, 6 52. Poenggrense for førstegangsvitnemål 4og 5for øvrige. UIO, Odontologi, 5 316. UIT, Odontologi, 5 274. UIB, Odontologi, 5 276.

Mastergraden gir meg bedre forståelse for hvordan organisasjonen fungerer, og jeg kan enklere tilpasse teknologiske løsninger til en ikke-teknologisk kunde. Industriell økonomi og teknologiledelse, master . Men til tross for dette, kom jeg meg gjennom studiet med greie karakterer (B i snitt ). Dessverre var det ikke mange jobber for oss som hadde studert dette, da de fleste som ønsket å annsette noen innenfor IT helste ville ha dataingeniører og de som hadde studert mer prestisjefylte utdanninger. Fra før har Krogsrud filmutdannelse fra London.

Film er også en mannsdominert bransje, sånn sett er jeg vant til det. Men jeg håper det kommer flere kvinner inn i disse bransjene. Det trenger vi, sier Krogsrud. Vi har laget en oversikt over topp studier med høyest snitt på NTNU i år, og poenggrensen.

It og datateknologi har det ikke alltid vært like god søking på, så jeg synes det er spennende at de har blitt poplære. Oust Janbu merker også at ingeniører og teknologer innen data- og informasjonsteknologi er etterspurt på arbeidsmarkedet. Alle disse studiene kan kombineres med ekstra år før siste året hvor jeg er i praksisplass.

Så tror overgangen kan være litt har . Bachelor BSc Computer Games ved University of Essex.