Dalasau

Dette er en forholdsvis stor sau med middels ullkvalitet. Den vil gjennom tekst og bilete presentera dalasauen, laget, medlemmene og sauebesetningane deira. Viktig å poengtera at andre reine saueraser enn dalasau også er representert i laget.

Ynskjer du ein spak sau som går roleg i fjellet, har to store lam om hausten, er fri for dei alvorlege sauesjukdomane og er ven å sjå til, ja då bør du kjøpa reinrasa dalasau. Start opp med reinrasa dalasau eller skaff deg nokre slike i tillegg til dei andre sauene du har. Du får då nokre gilde dyr og er også med på å redda rasen.

På undersidene til denne sida vil rasekjenneteikna bli beskrivne (ferdig) og historia til dalasauen, både nasjonal og lokal, bli fortald. Dei fleste besetningane er små (dyr). Hovudmålet for laget er å bevara den reinrasa dalasauen som finnes att i Hordalan og få . De fleste av disse hører egentlig til rasen norsk kvit sau, men noen er også av den gamle dalatypen. Dala har rasekode i Sauekontrollen. Du kan lese mer om reinrasa dalasau på sidene til Reinrasa Norsk Sau.

Dalasauen er landets tallrikeste . For ei liste over bidragsytarar til den opphavlege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opphavlege artikkelen. To start page for Nasjonal digital læringsarena.

Roar pelsindustri – ØSTLANDETS ENESTE PELSBEREDERI. Voksne søyer veier gjerne mellom og 1kg. Den er jevnt over hvit, med kritthvite dekkhår i hodet og på beina. Men det finnes også svart dalasau.

Typiske rasemerker er bred nakke, store slake ører og bred mule med svart nese. Ryggen er lang, bred og godt . Saueflokken ble flyttet innover i til brandsfjellgrubba den 4. Vossestranda ble regnet for opphavsstedet for dalasauen. Tilgang: Tilgang for alle. Fôrval hjå pels-, spæl- og dalasau på utmarksbeite. LIV ASTRID NORDHEIM¹, GEIR STEINHEIM², ØYSTEIN HOLANDOG.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane¹, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap,. Kulturlandskapet er i kontinuerleg endring. Opp gjennom tidene har beiting . Vill du få tillgång till hela artikeln? Nationalencyklopedin, dalasau. Det er forklart mer her.

Klare grå, reint svart og vakkert hvit.

Flott, langfibra og glansfull ul med. Forsøket blei gjennomført i samband med ei. Ikkje alltid like greit væra lam, og heller ikkje matmor. Kan nokre gonger lure på om eg er til å drive med dyr.

Denne er tung nok til siste reis, og har også fått høgfjellslam-merke i øyra. Får trøste meg med at han har hatt ein fin sumar på fjellet.