Cultiva styre

Styret i Cultiva består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Rådsforsamlingen velger styret. Ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer. Styret oppnevnes for fire år ad gangen, således at det annethvert år velges henholdsvis to eller tre styremedlemmer og ett varamedlem.

Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode . Vi har en del eksempler fra nasjonalt plan på at statsråder og stortingsrepresentanters innblanding i fristilte selskap med eget styre oppfattes som nettopp utidig, selv om de rent formelt har all mulig rett til det. Også med en slik vinkling representerer Cultiva en demokratisk utfordring. Tildelingen av midler fra Cultiva til . Nå er hun valgt som styremedlem. Midlene må ikke anbringes på en. Det er prosessen som er feil, det er Cultivas styre som opptrer uprofesjonelt og det er manglende kriterier, søknads- og evalueringsprosedyrer man reagerer på.

Klart, dette er viktig, og det kan jobbes med å utikle prosedyrene slik at de samsvarer med prosedyrer for andre store tilskuddsytere. Styret kan delegere forvaltningen til daglig leder, men stiftelsens styre må gi instruks og retningslinjer for forvaltningen. Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse – Cultiva. Det er sterk overvekt av politikere i styret , og den nye strategien bærer preg av både egeninteresse og manglende fagkunnskap, sier Evensen. Cultiva Barnehage, tidligere Mathopen Natur- og Friluftsbarnehage, har rundt barn, og har de siste årene mottatt rundt fire millioner i kommunalt tilskudd.

Fredag morgen mottok Utdanningsnytt og NRK brevet Bergen kommune nå har sendt til barnehagen. Der varsler kommunen at de vil kreve 96 . Reaksjonen på den siste tidens massive kritikk viser at styret ikke har forstått dette. Cultiva må ha et styre som kjenner det feltet de skal bruke for å realisere Cultivas formålsparagraf. Igjen sitter tre medlemmer av Cultiva – styret , pluss dets leder.

En av dem er Gabrielsen, og med sin . Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer.