Creutzfeldtjakobs sykdom kugalskap

Creutzfeldt -Jacob sykdom (CJS) er en hjernesykdom som fører til demens og død. Denne sykdommen har forekommet nesten bare i Storbritannia. Disse blir ofte referert til som prioner.

Sykdommen overføres derfor ofte gjennom benmarg eller hjernemasse. Man mener at den fjerde formen er en menneskelig variant av kugalskap , og at smitten stammer fra storfe med kugalskap.

Den gir alltid dødelig utgang, ofte i løpet av noen få måneder etter symptomdebut. Forskning de senere år har vist . Pasient i Hammerfest kan ha kugalskap. Dette ble fulgt av en betydelig innskjerping av kontrolltiltak i Storbritannia og resten av Europa. Sammenhengen mellom vCJD og BSE betraktes i dag som. Utbruddet er meldt till Folkehelseinstituttet.

Sykdommen, som har mange likhetstrekk med den fryktede og smittsomme varianten kugalskap , er uhyre sjelden, og rammer færre enn én person av én million. Den er allikevel den mest vanlige form for transmissibel .

Det var en spesielt fryktet sykdom som rammet Elin Martinsen. Og denne sykdommen er uhelbredelig. En ny variant av sykdommen som forskerne tror kommer av at pasienten har spist kjøtt fra kyr med lignende sykdom ( kugalskap ). Karakteristisk for denne formen er at den angriper unge mennesker, noe som tidligere nesten aldri forekom.

I noen tilfeller av CJD har det vært en mulig forbindelse med kugalskap (bovin spongiform encefalopati). Fire nordmenn døde av den mystiske hjernesykdommen Creutzfeldt-Jacobs i fjor. Det har aldri blitt påvist noen sammenheng mellom Creutzfeldt-Jacobs og kugalskap i Norge, understreker Blystad.

Dette oppsto fordi utbrente eller delvis utbrente menneskelik kastes ut i elva Ganges som et ledd av hinduistiske begravelsestradisjoner. Prionsykdommer er en gruppe sykdommer som forekommer både hos mennesker og dyr. Spastisk psevdoskleroz (BKJa) – sjeldne, mortally, en degenerativ hjernesykdom, preget av raskt progredierende demens.

Det tar vanligvis mellom fire og sju år fra et storfe utsettes for smittestoffet fram til sykdommen utvikles. Kilder: Mattilsynet, NTB). Kugalskap har aldri tidligere vært påvist i Norge. Variant CJS anses som den humane formen av kugalskap BSE (bovin spongiform encefalopati). Dyr smittes når de spiser fôr som inneholder kjøtt – og beinmel fra infiserte dyr.

Skrapesyke er en gammelt kjent prionsykdom hos sau, nært beslektet med bl. Samtlige av disse degenerative hjernesykdommene er sjeldne, men alltid dødelige når de bryter ut.

I lang tid var folk overbevist om at kugalskap var ikke smittsom for mennesker og andre dyr. Ved enkelte arter bevisst infiserer det viste seg at dette var faktisk tilfelle, og at folk kunne bli smittet med en form for kugalskap. Det syntes å være et bindeledd mellom BSE og menneskeCreutzFeldt Jakobs sykdom , . Det er relatert til kugalskap , og denne lidelse kan anses å være ganske skremmende på grunn av de alvorlige symptomer.

Etter at den er blitt konstatert kan det gå bare 2-år til døden inntreffer. Den er etter alt å dømme smittsom under spesielle omstendigheter, og fører til at hjernecellene dør raskt. Smittestoff og smitteveier.

Blindhet og hukommelsessvikt inntreffer og taleevnen blir borte. EUs referanselaboratorium i England bekrefter at en norsk år gammel ku fra Nord-Trøndelag hadde atypisk BSE ( kugalskap ). Atypisk (spontan) BSE, en .