Coopersect sau

Bekjempelse av lus og flueplage hos storfe samt lus. Dosering FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE. La- ml appliseres mellom skulderbladene. Skill ull for å få god hudkontakt.

Sau : ml appliseres mellom skulderbladene. Kalv: – ml appliseres langs dorsale midtlinje fra skulderblad til halerot.

Ku: ml appliseres langs dorsale midtlinje fra . Norge til bruk på sau og lam med indikasjoner flått, lus og sauekrabbe. Dette preparatet har blitt brukt forebyggende for å hindre. Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau.

Tidlig eksponering til smitte. Forebyggende tiltak mot flått. Hvor lenge beskyttes sau fra flåttbitt med bruk av Dysect?

Aktiv immunisering av sau mot pulpy kidney, bråsott, malignt ødem, tetanus og.

Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling. Tilgjengelig på nett Sjekk tilgjengelighet i ditt Vitusapotek. Man kan jo slakte sau og storfe etter tilbakeholdstiden som er gitt. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Og skulle en ikke få drive med sau sjøl, får en vel trøste seg med litt småskala konsulent-virksomhet. Lus fra sau (hvis det ikke er sauekrabbe?) går uansett ikke over på høner. Hver art har sin luseart, heldigvis. Derfor får vi mennesker heller ikke lus av dyr ( inkludert høner), selv om midd og lopper kan leve en kort stund på oss og gi kløe og bitt.

De vil alltid dø ut på mennesker. Slakt 1(?) godkjenningsfritak. Rundorm i tarm og Valbazen mjølk , slakt 28. Coopersect er ikke godkjent til . Antiparasittære midler godkjent for bruk til storfe, småfe og gris i Sverige (S) og.

L = lisenspreparat eller spesielt godkjenningsfritak. Inneholder deltametrin og er markedsført i Norge til storfe og sau. Ved sprut på slimhinner og hud vaskes med såpe og rikelig vann. Har brukt det i mange år på mange hester med godt resultat.

Leste nettopp anbefaling fra vet Andre Løkken på Forus Hesteklinikk om at det kan brukes på hest men at noen får lokal irritasjon av det.

Der det er store problemer er det forsøkt med andre midler som veterinæren har tatt inn på registreringsfritak. Før ble Neocidol ble brukt til forebygging, men nå er det ikke .