Co2 måler

Den kan overføre målinger til PC og kan således benyttes for å dokumentere at innemiljøet tilfredsstiller gjeldende krav. ZyAura CO- måler for . Smart, liten CO2- måler. Den måler CO2-innholdet i luft, samt luftfuktighet og temperatur.

Kan brukes til å overvåke luftkvaliteten i klasserommet.

Alarm ved dårlig luftkvalitet (kan avbrytes). Spesifikasjoner: CO2: 0-9. Luftfuktighet: 2 RH til 9 RH ± RH . Måler for COog temperatur, P-SENSE. Mycoteam måler konsentrasjonen av COfor å se om den stiger for høyt i forhold til normverdier. Dersom den stiger for høyt viser dette at ventilasjonen i dette rommet er for dårlig og at man får inn for lite frisk og ren luft.

COkonsentrasjonen sier derfor noe om luftkvaliteten og om det er behov for en bedret . Denne måleren er enkel å kalibrere ved å bruke justeringsmulighetene i frontpanelet.

Deretter er det bare å slippe proben i vannet og måle. Coer en indikator på effekten av ventilasjon. God ventilasjon vil gi verdier ned mot nivået i uteluften. Vi kan levere en rekke systemer for måling av Co2.

Vi sender ordren din samme dag som du bestiller! Hvor mye bråker egentlig en barnebursdag? Er inneklimaet på jobben bra nok? Når bør du lufte ut hjemme? Som så ofte ellers: nymotens teknologi kan gi deg svaret.

Vi sitter rundt middagsbordet med gjester en lørdagskveld. Litt utpå kvelden melder telefonen min at CO2-nivået i stuen . CO-O2-NO-NOx- CO-CH4-SO2. Proff røykgassmåler for måling i kjeler og forbrenningskamre.

RAE Systems MicroRAE trådløs flergassmåler. Flergassmåler med Bluetooth kommunikasjon og GPS. GfG CCgasstransmitter. Markedets raskeste transmitter for brennbare og eksplosive gasser.

Measuring method: Multiple Volume Expansion (MVE) Method with subsequent pressure (absolute) and temperature measurement. Compensation of dissolved air. En enkel måte å kontrollere karbonisering på flasker.

Med manometer fra – BAR. Det tas ikke retur på bestillingsvarer. Kalibreringsgass til COmåler. Marker for å sammenligne Sammenlign.

AxFlow leverer stasjonære og bærbare instrumenter fra Vaisala for nøyaktige og pålitelige målinger av CO2. Dersom skolen har tilgang på en annen type manuell måler (Dräger-utstyr eller lignende) eller en kontinuerlig elektronisk CO- måler , kan dette utstyret brukes i stedet. En del kommuner har en inneklimakoffert med måleutstyr fra Forum for miljø og helse (tidligere Teknisk-hygienisk forum) som en kan spørre om å få låne.

Få styr på indeklimaet med en C- måler fra Pro Instruments. Det finnes forskjellige teknologier for å måle CO-konsentrasjon. Innen komfortventilasjon er ikke dispersive infrarøde (NDIR) sensorer mest vanlig.

NDIR-sensorer er basert på at infrarødt lys starter molekylære vibrasjoner og rotasjoner. Når den infrarøde frekvensen tilsvarer molekylens naturlige frekvens, blir noe av IR . Trådløs måler for deteksjon og varsling av CO2. BZhar en stor hukommelses kapacitet på op til 50.

Du kan bruge USB-interface på din logger til at overføre . Mange av disse undersøkelsene er gjennomført med bruk av kvalifisert skjønn metoden med og uten samtidig måling av COog er beskrevet i egne rapporter.