Uncategorized

Disc analyse gratis

This DISC personality test determines your personality profile based on the DISC types. Find out how you score on Dominance, Influence, Steadiness and Compliance. A Free disc Personality Test Gain Insights to Build Better, Stronger, more Fulfilling Relationships Use this Free disc Personality Profile Assessment to get a fast instant estimate of your disc profile based on to short questions. You can probably finish it in less than minutes.

This free DISC assessment tool lets you determine your DISC type and personality profile quickly.

My attitude towards detail work — like research and data analysis — is most often. I enjoy research and analysis. If it will get better and faster . Og det er her en adferdsanalyse , en personlighetstest vil gi bedre innsikt i sammenhengene. Adferdsanalyse er blitt stor business, så alle skal utvikle sin egen. Og alle påstår at nettopp deres er unik, er best.

Jeg kjenner til og har prøvd flere, og har har valgt DiSC personlighetstest fordi den er presis og intuitivt lett å forstå. Interactive personality test using the DISC model.

(more…)

Kampen saken straff

Tortursaken i Stavanger – Kampen – saken. Stavanger kommune har snudd og skal nå granske sin egen innsats i Kampen – saken , for å prøve forebygge at noe liknende kan skjer igjen. To av de fem som ble dømt for å mishandlet Johnny Andre Risvik til døde vil ha lavere straff. To av de fem vennene som mishandlet Jonny André Risvik (28) før han døde, har anket dommen fra tingretten.

I dag starter ankesaken.

Dommen opprettholdes i Kampen – saken. Han ble blant annet bundet fast til en stol,. Et flertall fant, som tingretten, at straffen kan settes til fem år, mens mindretallet mente at straffen burde settes til fire år.

I tillegg kan strafferabatten på seks års fengsel ryke. Det skal bli spennende å se hvor mye retten legger på straffen hans, sier John Christian Elden til Nettavisen. I januar i år sendte han inn en begjæring til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om å få straffen redusert, men nå trekker han begjæringen.

Jeg har ikke krefter til dette, og orker ikke en langvarig prosess.

Jeg er blitt fysisk dårlig av hele greia. (more…)

Lavt fosfatnivå

Fosformangel manifesterer seg som lave fosfatnivåer i blodet, kalt hypofosfatemi. Ettersom mesteparten av fosfatet befinner seg ekstracellulært (ikke medregnet det som er lagret i beinvev) er de fleste vev avhengig av tilstrekkelig høye konsentrasjoner av fosfat i blodet. Hypofosfatemi fører derfor til . Spinal: – blått indikerer dårlig mineralisering, og verdier under -tyder på reduksjon av bentetthet. Ca: Høyt kalsiumnivå indikerer tilstand mot Hyperparathyroidsme, Osteolyse, Hypervitaminose samt Forstoppelse og Kvalme.

Kalsium er et grunnstoff som finnes i kroppen, totalt er det ca 1-kg kalsium i kroppen hos en gjennomsnittlig voksen person. Kalsium finnes også i blo og mengden i blodet gjenspeiler den totale kalsiummengden i . En viktig biologisk funksjon av vitamin D er å kontrollere og opprettholde nivået av kalsium- og fosfatnivåer i blodet. Dette vitamin er ansvarlig for absorpsjon av kalsium og fosfat fra mat i tarmen.

Den tillater også nyre til reabsorb kalsium, som igjen åpner for normal beinmineralisering. Vitamin D er viktig for bein vekst også. Kalsimimetika, ny type medikamenter (cinacalcet) for behandling av sekundær hyperparatyreoidisme ved kronisk nyresvikt.

Hos pasienter med nyresvikt ses redusert kalsiumopptak fra tarm pga. Dette medfører at parathyreoideahormon (PTH) øker for å sikre normalt . (more…)

Traktor teori tips

VIDEO: Tips til deg som skal ta traktorlappen. Bli med på gratis kjøretime. Når man øvelseskjører på for eksempel jorde, trenger ikke ledsager å sitte på i traktoren , men ledsager må holde eleven under oppsyn. I de klassene du må avlegge en praktisk førerprøve, kan du ta teorien måneder før du er gammel nok til å ta førerkort i den aktuelle klassen. Teoriprøven (teoretisk førerprøve) må du ta på en trafikkstasjon.

Før du kan ta teoriprøve må du ha levert . En fin liten øving til teoriprøven til traktorlappen. Her er en liten test jeg har laget i forbindelse med øving til teoriprøven til traktorlappen. Jeg lette selv etter noen tester når jeg skulle øve, men fant ingen.

Jeg tenkte da at siden jeg ikke fant noen kunne jeg lage en . Jeg har lest til teoriprøven de siste dagene og tenker å ta prøven nå i løpet av uka. Skal du ta teoriprøven for første gang, eller er du ute etter tips for å bestå etter å ha strøket en eller flere ganger? Her er våre tre beste tips til deg som må få kontroll på MC- teori. Er tiden kommet for å ta teoriprøve for bil, kan du spare både ti penger og frustrasjon på å møte opp godt forberedt hos Statens vegvesen. Derfor har vi lyst til å gi deg våre beste tips for hvordan du kan forberede deg best mulig og bestå prøven på første forsøk.

For å bli flink er du nødt til å øve på å kjøre traktor , men for å kunne øve effektivt praktisk må du ha teoretisk kunnskap i bunnen. (more…)

Interessekonflikt betydning

En interessekonflikt foreligger når en persons evne til å handle på nøytral måte er forurenset av andre hensyn. Hvert menneske har flere roller og derved kan en persons lojalitet avogtil kræsje med en annen lojalitet de har. Dette temaet faller innenfor etikk og jus. Med en slik virkelighetsoppfatning, som både er diskutabel og udokumentert, er det kort avstand til å fraskrive interessekonflikter særlig betydning.

Imidlertid finnes det en betydelig litteratur som viser at interessekonflikter har følger for det vitenskapelige grunnlaget for kliniske beslutninger. Søgning på “ interessekonflikt ” i Den Danske Ordbog. Find betydning , stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

Mennesker har forskjellige interesser knyttet til bruk og vern av land og vann, så ofte må vi ta valg som får konsekvenser for noen. Skal vi for eksempel utnytte skogen. Se resultater for alle aktivitetene under temaet interessekonflikter. Avgjørelsen kan ha stor betydning for fremtidig lisensjakt på ulv. Se fagstoffsiden for artikler i andre tema eller bruk.

I Norge har den rikelige tilgangen på vann hatt stor betydning for utviklingen av industrisamfunnet. Massemediene har utviklet seg til å bli en av bedriftens viktigste interessenter. Negativ eller positiv omtale kan ha mye å si for salget. (more…)

Hvilke oppgaver har proteiner i kroppen

Et protein består av mindre bestanddeler som heter aminosyrer. Aminosyrene binder seg sammen til lange kjeder. Hvert protein har en unik rekkefølge av aminosyrer.

Rekkefølgen på aminosyrene bestemmer hvilke egenskaper proteinet har og hvordan det fungerer i kroppen. Det er om lag forskjellige .

Gjennom kosthold og ernæring er. Om lag en seksdel av kroppsvekten er proteiner. I muskelvev, bindevev, hu hår og negler finner vi mye protein.

De er organiske stoffer som inneholder grunnstoffet nitrogen. Innlevering i kosthold og ernæring om proteiner generelt. Proteiner ble tidligere kalt eggehvitestoffer.

Oppgaver i kroppen : støtte og styrke kroppen ,transportere forskjellige stoffer rundt i blodet. En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre.

Spesielt muskler, hår og hormoner. P roteiner ivaretar en rekke funksjoner i kroppen – enzymer, oksygen, antistoffer, bevegelse, hormoner og signalsystem. En annen viktig oppgave for proteiner er å delta i regulering av celleprosesser, der mengden proteiner eller kjemiske signaler festet på proteinene indikerer at en. (more…)

Sortering avfall kjøkken

Leter du etter en praktisk løsning for kildesortering hjemme? Her har vi samlet en del linker til leverandører av slike løsninger. Her finner du skreddersydde løsninger for kjøkkenskap , eller egnede bokser, stativer og kurver. En avfallsbøtte for tre typer avfall , som festes på skapdøren.

Den festes på skapdøren og er praktisk og plassbesparende. Du får du kjøpt den på nett.

Staples har et godt utvalg av avfallsbeholdere. Både frittstående bøtter og stativer med dunker som kan settes i kjøkkenbenken. Her kan du også velge flere farger slik at du lettere kan sortere avfallet. Hold kjøkkenet rent og ryddig med vårt utvalg av avfallsbøtter og tilbehør for kildesortering. Med vårt sortiment av avfallsbøtter holder du orden på avfallet og sørger for at kjøkkenet alltid er rent og pent.

Du kan velge våre enkle, frittstående avfallsbøtter for alle typer husholdningsavfall og gjenvinnbare materialer. Her er det du trenger for å kildesortere avfallet ditt på en pen og enkel måte. IKEA har lansert et system for kildesortering som ser stilig ut. Det holder ikke lenger med plassen under kjøkkenskapet , det er et behov for større oppbevaringsmuligheter av avfall som skal sorteres , sier Trude Pleym, IKEAs . (more…)

Leie geit

Utleie av geit til beiteformål er det etterhvert en del som driver med rundt i verden. Med Nofence beiteteknologi så venter vi at mange flere ser forretningsmuligheten i dette. Hvorfor betale for å leie beitemark når du kan ta betalt for å beite nedgrodde arealer for andre?

Flere av våre pilotkunder er allerede i gang med å leie ut . Geiter er de beste dyrene til å vedlikeholde dette flotte kulturlandskapet. På grunn av færre gårdsbruk, færre beitedyr på beite og satsing på stordrift har man de siste årene sett at dette fører til at gjengroing av områder i og rundt Trondheim. Og ikke minst, du slipper styr med papir osv osv.

Så kan du jo sette en sum og vilkår at du får låne geiter etc. Tror uansett det er lettest å ta alt gjennom bonden. Selv har jeg en sauer . GPS har i sommer jobbet for Trondheim kommune: De skal ivareta kulturlandskapet på Stykket i Bymarka.

Vi fikk kontakt med Anders Strand og han kunne tilby oss å leie geiter med disse spesielle klavene. For oss er det kjempebra å slippe gjerdene og . Du er kanskje kjent med Gi en geit -kampanjen som dukker opp før jul. De veldedige organisasjonene Kirkens Nødhjelp og Flyktningehjelpen kan imidlertid ikke garantere at det er en geit , og ikke noe annet, som gis bort til de trengende.

Geiter kan du imidlertid få tak i på markedsplassen Finn Torget, og har . (more…)

Trusler mot biologisk mangfold

De viktigste truslene mot biologisk mangfold. Fysiske inngrep og oppsplitting av arters levesteder. Arealinngrep og nedbygging eller oppsplitting av arters leveområder er den største trusselen mot biologisk mangfold , og innbefatter ulike former for bygg og anlegg, hus, veger, vassdragsreguleringer, kraftlinjer, masseuttak . Den generelle samfunnsutviklingen med stadig mer intensiv utnyttelse av naturressurser og arealer er en økende trussel mot det biologiske mangfoldet. Jordas naturlige økosystemer endres i økende tempo til utbyggingsområder eller kultiverte arealer, mens kortsiktige økonomiske interesser medvirker til overbeskatning av .

Eksport av arter til økosystemer utenfor deres naturlige leveområder – enten bevisst eller som en indirekte følge av økt handel og kommuniksajon. Planteforedlingen benytter moderne teknikker og metoder, men er fortsatt helt avhengig av tilgang på gener for de egenskapene som nye sorter skal ha. Her fra et foredlingsfelt hos Graminor på Hedmark.

Foto: Åsmund Asdal, Skog og landskap. Genetisk mangfold er en del av det biologiske mangfoldet , . Sammendrag som omhandler trusler mot det biologiske mangfoldet. Notatene beskriver hvilke ting som er trusler for det biologiske mangfoldighet.

(more…)

Dyr som ikke kan svømme

Fullvoksne elefanter kan ofte veie seks tonn, så det er ganske riktig ikke dyr man forbinder med evnen til å svømme. Ikke desto mindre er elefantene utmerket i stand til det. På grunn av den massive kroppsbygningen og fremfor alt det kraftige skjelettet har de riktignok ikke særlig mye oppdrift, så de ligger dypt i vannet. Nebbdyret i Australia kan lagre opptil 6mark i kinnposene sine. Redd hai som svømmer i åttetall.

Det er læreren som bestemmer. Hvor mye kunnskap er borte vekk et år etter eksamen – fordi den ikke lever videre i en sosial praksis. Når snakket du sist med naboen om . Mener å ha hørt at i hvertfall en del aper ikke kan svømme.

Hvis det er tilfeller, gjelder det sikkert flere dyr også. Gorillaer og Orangutanger ikke kan svømme på grund af “their centers of gravity are in their necks and sternums”. Det finnes en pussig, men svært utbredt teori om at sauer ikke kan svømme på grunn av en lekkasje i bakenden som gjør at de fylles av vann og drukner.

Førsteamanuensis Ole Bjørn Rekdal ved Høgskolen i Bergen ble først kjent med teorien gjennom sin sønn som hadde fått høre den på sommerleir. Svømming kan være livreddende der vann er en utvei ved fare og å kunne svømme kan være livreddende. Evnen til å svømme blir gjerne vurdert ut fra fart eller utholdenhet og konkurransesvømming foregår gjerne i et svømmeanlegg.

(more…)