Canadapoppel

Blader av pyramidepoppel. Poppelslekten er en slekt av løvfellende planter i vierfamilien. De er mellomstore til store løvtrær som vokser i de fleste strøk på Den nordlige halvkule. Den eneste arten som vokser naturlig i Norge er osp, men flere andre arter blir plantet.

Arten krever mye lys og varme, men tåler til gjengjeld oversvømming og kalde vintre. Ved gode forhold kan treet vokse mer enn en meter per år. Det er en krydsning mellem Sort- Poppel (P. nigra) og Virginsk Poppel (P. deltoides). Populus deltoides subsp.

Træet er hurtigt- og højtvoksende, op til meter med kraftig gennemgående . VARIANT canadapoppel Riksmålsform. Free delivery on eligible orders. Våre erfaringer: Lag PDF av denne siden.

Canadapoppel , Kråkris (”anses vara förträffligt till skurviskor för kammargolf”), Masteträd och Ollonborrar. En stor grupp ord behandlar själva skogsbrukandet, t. Kata, katning (som även tar upp den speciella betydelsen ordet haft i Finland) , Kolmilor, Rödjning och Sulfitcellulosa. Industrialiseringen inom skogsbruket syns . Jag fick vål denna, fom jag tils vidare tror vara den råtta Canadapoppeln, från Edinburg under namn af heterophylla, men derifrån år den otvifvelagtigt fkild. Af alla fnållt våxande trå kommer intet hårftådes mot denna Poppel, icke ens vår inhemfka Poppelpil.

Kan hànda den i sandbotten vid vatten blefvc flòrre och vackrare. I lòs jord gifver den en myckenhet rotíkátt. Stark 1era synes icke vara desS jordmán. Jag fick vàl denna, ,som jag tils vidare tror vara den ràrta Canadapoppeln, frán Edinburg un— der namn af heterophylla, men derifrán . Vägarne omkring Dillenburg äro planterade med pyramidal-poppel, och omkring ruinerne af gamla flottet äro flere trädfkolor, i fynnerhet af ek.

Vid nya flottet äro ftora anläggningar af pyramidal- och Canadapoppel. I hela landet utplanteras årligen öfver OOO,OOO trädftammar, och utom defs utfås ftora fält med ekollon och . Også de nye canada-poppel ved Helsinge havde stormen væltet. Der er flere væltede Canadapoppel også længere fremme helt tæt ved Helsinge. Tænk at de faldt den rigtige vej! Andre steder her på egnen var der langt fra så omfattende som her.

Har du set væltede allétræer i dag? University of Toronto Press, Toronto, ON, Canada. In: Hanne Petersen (ed.).

Søkeord: canadapoppel brudespirea alpergullregn alpeklematis agnbøk alaskahyll amerikahagtorn apotekerrose aralia barlind berberis bittermandel bjørk blankmispel blodbøk blodrips blomstermispel blåleddved bourbonrose.