Bygge ny tårnsilo

Hei Skal bygge ny driftsbygning for sau, grunnet bratt og kuppert terreng er beste løsning å støpe tårnsilo til å lagre gress i. Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende River tårnsiloene. KALNES: I disse dager tar Kalnes Jordbruksskole i bruk et splitter nytt plansiloanlegg. En av skolens tårnsiloer er allerede revet og de andre vil bli stående ubrukte.

Et annet alternativ var å satse på nye stålsiloer eller å bygge stålsilo inne i de gamle tårnsiloene. Hos entreprenører som Øen og Haugstad AS er det nå venteliste for bønder som vil bygge ny silo. At tårnsiloen kan få sin renessanse har en enkel forklaring mener Norsk Landbruksrådgivning (NLR). Da velger de å bygge tårnsilo fremfor å . Mange som bygger nytt , koplar gjerne nybygget saman med den eldre driftsbygningen der siloane er i bruk.

For å få et bilde av hvordan plansilometoden kommer ut i forhold til tårnsilo og rundballer, er det gjennomført beregninger av byggekostnader og årlige kostnader for ulike besetningsstørrelser, kyr, kyr og kyr. Forutsetningene blir viktige i en slik beregning. Noen er gjengitt nedenfor. Tårnsiloen gjør comeback – flere bønder står på venteliste.

Tårnsilo blir ikke ansett for å være moderne i dagens landbruk, men stadig flere bønder ønsker seg bort fra plansilo og rundballer til å kunne lagre fôret under tak. Lars Nedrebø ser flere fordeler ved å bygge tårnsilo. Nå velger han å investere i to stykker slik at han . Bjørn Ove Rosland er ikke helt som alle andre. Da kommunen ikke lot han bygge nytt hus på gården, flyttet han like gjerne inn i siloen.

Topp Team Fôring har laga ei splitter ny brosjyre om ensilering av gras, og kanskje kan du få litt tips frå denne om korleis du skal oppnå ein god gjæringskvalitet før du begynner slåtten? Treng du tips for planlegging av haustesesongen kan du også sjå kva Erik skriv på fagprat her. I ensileringsbrosjyra tar vi for oss kva som . Utviding av kapasitet med påbygg. Utesilo på uisolert platting (”. ) Utesilo på isolert platting (”. ) Rundballer henslengt. Ny tragedie kan gi tårnsilo -forbud.

Etter tragedien i Jølster der tre eldre søsken omkom, kan det bli forbud mot å bygge tårnsiloer i Norge. Ulykken vekket vonde minner for mange i Oppdal. Journalist: Per Roar Bekken. Kommentarer (0) Kommentarer (0). Vi er i rute med ny silokapasitet til gressslåtten starter i år, sier melkeprodusent Aksel Stokke til Trønder-Avisa.

Siloen som veltet rommet surfôr for gårdens store . Veidekke Entreprenør AS har bygget den nye siloen til Yara på Herøya i Porsgrunn. Til venstre innleid byggeleder fra Sweco, Torgeir Kristiansen , prosjektleder Jørn Chramer og daglig leder hos underleverandøren BSP, Siegfried Krampl. En eller to høstelinjer,. På vinteren kan det fort bli sorpe og graps rundt silo , spesielt i periodar med mykje nedbør. Plansilo til ca 5daa gras kjem fort på over ein million å bygge.

HeimProsjekt Tårnsilo – Vik i Sogn. Nytt Senter for husdyrforsøk ble tatt i bruk i april med offisiell åpning 8. Det ble prioritert å bygge mest mulig av husdyrrom, mens kalde lager og arealer der det ikke står dyr ble utsatt til byggetrinn 2. En ny type matemekanisme har vi sett i Sverige. Regjeringen vil ha færre og større bruk. Jan Erik Aasbø Glåmen investerer nå stort og blir blant Norges største melkeprodusenter. Innendørsmekanisering – en løsning for deg.

Skal du bygge nytt fjøs med alt av innredning, ventilasjon, fôring og melking, utvide driften eller oppgradere med nytt melkeutstyr eller annen innendørsmekanisering for husdyr? Da har Felleskjøpet en løsning som passer deg. Med gode løsninger for I-mek får man mer fleksibel . Derfor har de bestemt seg for å investere i et nytt fjøs til om lag ni millioner kroner. Les også: GEA skal samarbeide med Reime.

De kommer til å rive den eldste delen av fjøset, og bygg på en ny del med tilhørende gjødsellager og tårnsilo. Målet er at fjøset skal være klart til innflytting neste høst.