Bygge ammekufjøs

Krav om at dyra skal ha tilgang til bygg med vegger pluss tak, og det skal være mulig å tette den. Permanent fôringsplass skal ha fast dekke og være overbygd. I hovedtrekk består enhetspriser av en del materialkostnader og en del arbeidskostnader.

Disse er omtrent like store. En kan regne at arbeidskostnaden for et bygg utgjør – av totale kostnader. Tegninger og kalkyler, pdf. A- Hadelandsfjøset, løsninger, pdf.

A- Ammekufjøs , talle . Stort underskot av norsk storfekjøt – behov for fleire mordyr. Høge byggekostnader i forhold til økonomien i produksjonen. Skal mordyrtalet opp må det nye produsentar til – prisen på inngangsbilletten må ned! Selv synes jeg det er trivligere å jobbe uten en tykk jakke på, så trives bedre med å jobbe i det isolerte fjøset. Hvis jeg skulle bygge nytt ammekufjøs idag ville jeg bygd delvis isolert.

Mjølkefjøs blir til ammekufjøs. Flere resultater fra gardsdrift. Smittesluse, sosiale rom og isolert fòrsentral i. Eit enkelt og billeg bygg , men med god dyrevelferd. Denne er viktig når du driv slik eg driv, seier Dag Støle, og siktar til varmekjeledressen, mens han dreg opp . Ombygging til ungdyrfjøs ved Elverum. I samarbeid med RingAlm bygd et nytt ammekufjøs til Jacob Lajos . Dette er er mer utfyllende nettversjon som skal gi inspirasjon til de som vil bygge fjøs til sau.

Tine arrangerer fjøsdesign- og kusignalkurs i Nederland 28. Få erfaringer, del tanker og gode løsninger med fagfolk og andre bønder! TINE arrangerer Fjøsdesign- og Kusignalkurs i Nederlan og det er fortsatt ledige . Siden det ofte ikke er mer en ti meter innvendig bredde i disse byggene, vil en ofte få bedre utnyttelse av bygget ved å flytte fôrbrettet ut. Da kan midten av fjøset benyttes.

Figur: Eksempel på omgjøring av gammelt melkekufjøs til ammekufjøs , Alf Gunnar Nøkland (NLR Agder). Norsk Landbruksrådgiving . Bratberg (26) bygger uisolert tallefjøs, Andreas Elnan (35) et isolert fjøs med gjødseltrekk. Nå er det stor interesse, og bare i Beitstad er det omtrent bygg for ammeku under oppføring eller ombygging.

Gyrd Nannestad på Gaupen i Hedmark har bygget seg et nytt fjøs for ammeku i massivtre. Klima og kulturlandskap. Bygde vi alle nye landbruksbygg i. Norge I tre framover sto de alene.

På gården Huser søndre på Auli har han og kona Anita Johnson bygd nytt ammekufjøs. Ingar Andersen holder fram at nybygget ikke koster mer i en éngangssum enn det kornbønder bruker hvert tiende år på en ny skurtresker. Her i selveste halmland – der ressursen er nettopp halm som attpåtil er gratis . Jeg monterte og støpte alt selv, men måtte leie et snekkerfirma til gavlene på bygget.

Arbeidet gikk raskt, og jeg er godt fornøyd med ammekufjøset , sier gårdbrukeren. Han var i fjor høst nominert til Årets unge bonde, en kåring som Nationen, McDonalds og Bygdeungdomslaget står bak. Vurderer du å bygge nytt ammekufjøs eller melkefjøs? Lurer du på om du skal bygge tallefjøs eller liggebåsfjøs med eller uten gjødselskraper?

Vi kan bistå med gode løsningsforslag og tegninger. I den forbindelse har landbruksskolen fått midler til å bygge om det gamle melkekufjøset til storfekjøttproduksjon. Vi fikk da en forespørsel om å komme med forslag til planløsning for det nye ammekufjøset.

Gråkjær er igang med byggingen av nytt ammekufjøs for Løvenskiold på Hakedal Verk i Nittedal. Vi er nå igang med betongjobben og huset skal være klart til 1.