Bygg til ammeku

Fokus på enkle og billige byggløysingar til ammeku. Stort underskot av norsk storfekjøt – behov for fleire mordyr. Høge byggekostnader i forhold til økonomien i produksjonen.

Skal mordyrtalet opp må det nye produsentar til . Tett liggeareal (7- fall).

Utglidningshastigheten vil variere. Passer til ungdyr, men kan også være et alternativ for ammeku. Bygninger til ammeku : I Norge har vi en del forskrifter for oppstalling av storfe, selv om Angus klarer seg under ekstreme forhold i andre deler av verden er det vanskelig å få dispensasjon fra minimums krav når det gjelder bygninger.

I vinterhalvåret skal storfe ha tilgang til et bygg med minimum tre vegger og et tørt. Muligheter i investere i bygg til ammeku. Dekningsbidrag – god og dårlig drift.

Finansiering og Innovasjon Norge.

Bygg – Tegninger og kalkyler. Prisene i kostnadsoverslagene er basert på enhetspriser fra markedet og erfaring knyttet til dette. Disse enhetsprisene er hentet fra følgende kilder: Konkrete priser Nortura sine rådgivere har fått ved henvendelser til . På vesladskysten er det klima til uisolert, mens andre plasser kan det bli dyrt med varmekablar i renner og oppvarming av vatn osv.

Skal du ha talle derimot er det greit med uisolert da tallen . Satse på ammeku og oppforing av okser innlegg 24. Foring av ammeku innlegg 19. Flere resultater fra gardsdrift.

Smittesluse, sosiale rom og isolert fòrsentral i. Nå er det stor interesse, og bare i Beitstad er det omtrent bygg for ammeku under oppføring eller ombygging. Jeg ser det er mange forespørsler nå. Kostbar kvotepris på melk er også med å bidrar til at gårdbrukere driver kombinert med melk og ammeku.

Vi har en melkekvote i Jådåren der kona Tove . Eit enkelt og billeg bygg , men med god dyrevelferd. Denne er viktig når du driv slik eg driv, seier Dag Støle, og siktar til varmekjeledressen, mens han dreg opp glidelåsen.

Les også: Alle vil satse på ammeku. I fjøsen står det ammekyr, haustkalvar og eit par oksar. I den gamle fjøsen har han ein del . Ulik optimalisering av drift i høve tilskotssystemet. Litt ulik fokus på faste kostnader, mellom anna endar den eine opp med byggjekostnad på mill. Ombygging av eldre melkefjøs til ammeku.

Er bygget i relativt god stan kan det blir ei rimelig løsning. Da beholder man også det opprinnelige . Det er ein krevjande økonomi i am- mekuproduksjonen. For å få til ei fornuftig investering er du . Det er viktigere en noen gang å tenke kvalitets produksjon av storfekjøtt.

Hva bør en satse på , og hva kan en lære av andre? Vurderer du amme ku, eller utvide eksisterende produksjon? Storfesatsingen i Rogaland inviterer til besøk av gardsbruk som har satset på ammekuproduksjon på ytre Haugalandet laurdag 30. Fjøset har naturlig ventilasjon, og agrilight belysning.

Fougner har bygget nytt massivtrefjøs for ammeku. Gjødselhåndtering skjer med Strangko kjettingtrekk, og trykker fra LR. Me må tenke meir på dyret som skal produsere og mindre på bonden som skal stelle.

Det var ein av konklusjonane Kjetil Olsen i Fjøssystemer trakk etter å ha sett på bygg og driftsopplegg hos irske ammeku – og storfeprodusentar. I midten av november var han med ein delegasjon på vel bønder, . Bygget har en hall som enkelt kan brukes til det man måtte ønske, dersom for eksempel neste generasjon skulle ha lyst til å satse på noe annet. I fleksibilitetens ånd valgte vi en mønehøyde på spissen av bygget som er meter, med tanke på å kunne kjøre inn med stort redskap, sier Ingar Andersen. Ja det er til og med eit eige kontrollorgan som overvakar dette.

Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. Tilbud for Norturamedlemmer – fastpris. Ammeku med full framfôring. Søknad til Innovasjon Norge.