Brunst hos geit

Boergeita kommer i brunst hele året, slik at man selv kan bestemme i hvilken årstid man ønsker kjeing. Noen geiter bråker veldig disse dagene, mens andre passerer brunsten uten at vi ser den. Man kan oppnå det samme hos frittgående bukk ved å bruke springsele med farge. Den falske brunsten er kort, som regel bare én dag.

Brunstsymptomer er som regel nokså tydelige hos geit. Ho- geitene er mottakelege kvar 21. Ei mottakeleg ho- geit viftar ofte med halen og held seg i nærleiken av bukken dersom det er mogleg, brekar meir, og kan også mista matlyst eller minke mjølkeproduksjonen. Bukkar i nordlege område blir brunstige om hausten samstundes som ho- geitene vert . Geita står bare noen timer for bukk og . Eit vellukka resultat krev god brunstkontroll og inseminering til rett tid! Geiter kan ha veldig synkronisert brunst.

Halve flokken kan vera brunstige på. Enklere inseminasjonsteknikker hos sau og geit. HEIKo PAULENZoG TORMOD ÅDNØY2. Ved naturlig paring deponerer. Det var anbefalt å sjekke brunsten minst ganger daglig og å . Sauer er fredelige dyr, men værene kan sloss i brunstperioden når de konkurrerer om søyene.

De kommuniserer med kroppsspråk, lyder og. Heller ikke hos økologiske sauer er det påbudt med luftegår til tross for at det ville bedret dyrevelferden betraktelig. Sauene ville fått bedre helse, vært mer aktive, . Når geitene kjem i brunst , vil bukkane komme inn i flokken for å pare seg. Behov for energi og protein til mjølkeproduksjon hos geit. Dette gjer det vanskeleg å estimere grovfôropptaket hos mjølkegeit, og fôret bør vegast eit par gonger i løpet av innefôringsperioden.

Du vil finne: Generell informasjon om mohairgeita, Retningslinjer for anskaffelse av mohairgeit ,. I det følgende vil det gis . Innbilt graviditet, pseudograviditet, er en tilstand med visse organforandringer og atferdstrekk som er karakteristiske under graviditet (drektighet), men som opptrer uten at befruktning har funnet sted. For vel hundre år siden fantes bare en liten bestand noen steder i Østfold. De største tetthetene finnes langs kysten fra Svenskegrensa i øst og fram til og med . Geit , geiter (Capra) er en klovdyrslekt i oksefamilien. Kraftige, tettbygde dyr med korte lemmer og lite hode. Krumme horn, størst hos bukkene.

Hårkledningen består av ull eller krøllhår, med lange, strie dekkhår ytterst. Ord for brunst og paring. Vi veit at det i mange bygder vert nytta både tilleggsord (adjektiv) og gjerningsord (verb) når dei vil segja at eit dyr har brunst , t. Et høyere antall PMNL ”trekkes” normalt mot juret mot slutten av laktasjonen hos geit (ikke hos ku og sau). Også i tidlig laktasjon er andelen PMNL høyere hos geit enn hos storfe og sau. Beste alder for produksjon: 3-år.

Paringstid: september- mars. Hos ku og sau dominerer . Drektigheitstid: 1dagar. Forsøk på geit har vist tilsvarende effekt: Opptil prosetn økt ytelse hos geiter som utsettes for mer lys (timers lysdag sammenlignet med ti timers lysdag).

Den første brunsten som fører til eggløsning hos ei kvige innleder puberteten. Første brunst og første eggløsning er ikke nødvendigvis sammenfallende. Før puberteten er et faktum, kan det oppstå korte. PLUSS VM-blokk Storfe og Geit 2kg,. Aktuelle fôrslag og sannsynleg fôropptak.

Fôring før og etter kjeing.