Bøye ku nynorsk

Bokmål), f ( Nynorsk ), c (Riksmål). Hunndyr av storfe, (lat. Vacca). I korrekt språkbruk – både bokmål og nynorsk – heter det ku i entall, kyr i flertall.

I mange dialekter brukes imidlertid kyr både i entall og flertall – en kyr, flere kyr. I norrønt het det ei kyr i nominativ, mens det i akkusativ og dativ . Om noen sier at vi sier kuer der jeg kommer fra, tror jeg nok de kommer fra steder hvor de sjelden ser ei levende ku. I nynorsk har man jo nå lov til å skrive så mange bokmålsord at hele skriftspråket virker patetisk for en nordlending.

En bergenser snakker ikke nynorsk , og når jeg tenker meg om snakker vi vel ikke bokmål heller. Utropsord pleier vi å godkjenne, hvis de står i ordboken. Dessuten er, som du sier, hysj også imperativ av å hysje. Dialekt er selvsagt ikke lov, med mindre det er ord som også er tillatt i skriftlig norsk. Ei gruppe hankjønnsord har valfri fleirtalsbøying, dvs.

Vi bøyer til vanleg substantiva i fire former på denne måten:. Det er tre måtar å unngå s-genitiven på i nynorsk : Omskriving med . I nynorsk er det tradisjon for å skrive slik, og så vidt jeg vet, blir det fortsatt praktisert. Hvis man leser mye dansk, kan man bli forvirret av at danskene kan bøye rigtig med t, som for eksempel svaret var rigtigt. Dei manglar fortenner i overkjeven, og har fire magar. De fire magane blir kalla vom, nettmage, bladmage og løypemage.

Storfehannen blir kalla okse eller stut. Hoa blir kalla kvige frå 1-årsalder til fyrste kalving, og deretter ku. Avkommet deira blir kalla kalv fram til om lag års alder. Mangler: bøye Kuer eller kyr? Fellesforum › Anonymforum – Skravle Bufret 22.

På bokmål kan ku vistnok bøyes på flere måter: ei ku , kua , kuer, kuene. Vi som har tatt på ei ku kaller det for kyr,det sier alltid mamma til meg når jeg kaller det for kuer. Finn ut kva kjønn substantiva har ved å sjå på endingane. Lignende Fasit til Øvingar i nynorsk grammatikk. Partisipp av sterke verb blir stort sett bøyd som adjektiver på -en: 3. Men man kan også si katta, men ikke ei.

Siden bok ikke er naturlig hunkjønn slik som ku og jente, er jeg litt fristet til å beskrive det som er hankjønnsord når du bruker en foran. Bok er opprinnelig et hunkjønnsord (ei bok – boka), men på bokmål (ikke på nynorsk !) kan man bruke felleskjønn som har samme bøyninger som hankjønnsformen. Ein del hokjønnsord får -er og omlyd i fleirtal. I lista står: bok -a, bøker, bøkene.

Når det gjelder verb, har Språkrådet vedtatt at vel hundre svake verb som tidligere ikke har vært tillatt bøyd med -et, nå kan ha denne bøyningen. Vi snakker derfor om ei stjerne, ei ku , ei klokke og ei hytte.