Blinkende gult lys på kjøretøy

Hvordan er reglene med blinkende gule lys ? Slike varsellys som mange firmaer bruker. Er disse lovlig til privat bruk? Mener ikke og kjøre med de på. Men bruke de når det trengs osv.

Takker for svar og gjerne en lenke til LOVDATA hvor . Tar politiet feil ang Blålys her? Blinkende ( gule ) lyskryss på forkjørsvei – Trafikk 10. Har du respekt for kjøretøy med gul blinkende lys?

Bil – VG Nett Debatt vgd. Når vi ser et kjøretøy med blått lys viker vi og tar hensyn. Jeg har snakket med endel som jobber på og ved vei,og de forteller meg at mange bilister ikke viser hensyn og setter ned farten når de ser folk som jobber på veien og vasler det med gule blinkende lys.

Da må du ha minst én varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider.

Ofte er ikke en enkelt lampe på taket nok. Da må man supplere med ytterligere lamper, for eksempel retningsbestemte lamper rundt kjøretøyet. Det er konstruksjon og redskap som styrer hvilken løsning du bør velge, sier Tengelsen.

Motorvogn som under arbeid på veg nyttes i strid med bestemmelsene i trafikkreglene (jf. vegtrafikkloven § 11), eller som nyttes på en slik måte at den kan være til særlig fare for annen trafikk, skal ha minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider. I mørke eller usiktbart vær skal gods som stikker ut mer enn meter bak kjøretøyet også merkes med lykt som gir rødt lys bakover og til sidene.

Re: Nå må alle som bruker gult varsellys på traktorer og. Blått blinkende lys indikerer utrykningskjøretøy. De har lov, innenfor visse grenser, å bryte trafikkregler når det kreves. Oransje eller gult blinkende lys indikerer at det er snakk om et kjøretøy som KAN finne på å opptre i strid med trafikkreglene, f. Roterende, blinkende , gult lys.

Her om dagen begynte ei oransje varsellampe å lyse på min egen bil på veg til Hønefoss. Lovene og reglene som omfatter lys på bil kan være vanskelig å sette seg inn i. Du trenger ikke forhåndstillatelse for å bruke denne type lys. Derfor har vi laget en enkel oversikt over det viktigste du trenger å vite.

Eksempler på dette er ved graving på eller i nærheten av veien, saktegående kjøretøyer og spesielt bred last. Toppmarkeringslys: Hvis bilen er under 1centimeter bred .

Plassering av skilt og sperremateriell . B, foreslår vi også at varsellykter for utrykningskjøretøy kun skal kunne være merket med symbolet B, og ikke A. Den samme feilen går igjen under punkt 3. Der står det også at varsellykt som gir blinkende gult lys skal være . Kojak-lampe har vært brukt som betegnelse på blå roterende, eller blinkende lampe med magnetfot til å sette på taket til sivile biler for eksempel privatbiler til politi,. Andre trafikanter plikter å gi fri veg for utrykningskjøretøy når føreren varsler med blinkende blått lys (Trafikkregler § 10). Siden det står i vegtrafikkloven at eneste godkjente lys , er blinkende gult ! Da kan man jo i gjen spørre seg hvor gult tradisjonelt varsellys er, jeg vil hevde at det er mere oransje. Så da var det full krisemaksimering, hvor man så for seg å . Kjøretøy som regelmessig brukes i forbindelse med banevedlikehold skal være utstyrt med radio som gir mulighet til toveis radiosamband med tårntjenesten.

Kjøring på flyplassområdet. Enhver som bruker kjøretøy inne på . Oransje sidemarkeringslys brukes oftest på tunge kjøretøyer , men brukes også av enkelte personbil-produsenter, blant andre Volvo. Tilhengeren skal bak ha lys for kjennemerke, baklys, stopplys , retningslys og røde refleksanordninger.

Tilhenger som har bredde m eller mer skal dessuten ha hvite eller gule markeringslys. Refleksanordningene og markeringslysene skal anbringes så .