Billig ammekufjøs

Fokus på enkle og billige byggløysingar til ammeku. Stort underskot av norsk storfekjøt – behov. Billeg: Kjetil Olsen skal vise forslag til billege ammekufjøs. Eg kjem til å spisse ting for å vise . Bygg billig ammekufjøs for lønnsomhet i drifta.

Interessen for ammeku er stor om dagen. Lønnsomhet i drifta avhenger i stor grad av rimelig oppstalling. Dette er en billig og enkel byggemetode. Tomta kostet noe mer enn jeg tenkt på grunn av en god del sprenging. På plussida fikk jeg solgt noe av massen til.

Etter at det ble samling om melkedrifta fikk jeg frigjort tid. Kjøpte da ei besetning Limousin og det er fortsatt basen i . Fjøssystemer har levert innredningen og utstyr for drikkekar. Eikeberg har tradisjonelle bingeskillere, i tillegg benytter han et par lettgrinder ved behov. Gårdbrukeren er et godt eksempel på at det er mulig å bygge ammekufjøs for en billig penge.

I hovedtrekk består enhetspriser av en del materialkostnader og en del arbeidskostnader. Disse er omtrent like store. En kan regne at arbeidskostnaden for et bygg utgjør – av totale kostnader.

Tegninger og kalkyler, pdf. A- Hadelandsfjøset, løsninger, pdf. A- Ammekufjøs , talle . Lise og Kristian Skrudland på Bryne gjort et enkelt påbygg for ammeku.

Flott nybygg bygget i samband med gammelt fjøs,som gir en billig byggeløsning. Lange avstander og færre tilbydere gir generelt høyere priser. Klima gjør det vanskeligere å bygge billig (?). Gamle fjøs får høyere bruksverdi.

Stor variasjon i pris gir også en stor utfordring med tanke på kostnadsoverslag . Smittesluse, sosiale rom og isolert fòrsentral i. For å oppnå gode resultater krever det at en prioriterer arbeidet på gården ut i fra oppgavene som må løses der, for eksempel kalving eller bedekking til rett tid. Kort sagt må motivasjon, vilje og lyst være på plass. Figur: Eksempel på omgjøring av gammelt melkekufjøs til ammekufjøs , Alf Gunnar Nøkland . På gården Huser søndre på Auli har han og kona Anita Johnson bygd nytt ammekufjøs.

Lars Torgny og Hege opna fjøsdøra, og blei overraska over oppmøtet. Ingar Andersen holder fram at nybygget ikke koster mer i en éngangssum enn det kornbønder bruker hvert tiende år på en ny skurtresker. Her i selveste halmland – der ressursen er nettopp halm som attpåtil er gratis . UNIKT: Da Birger og Lena Bull i Karlsøy skulle bygge nytt ammekufjøs ville de gjøre noe unikt. Resultatet ble et sirkelrundt fjøs som ruver i terrenget. Det er mange grunner til at vi klarte dette så billig , men vi har mye å takke bygdas folk for, sier Birger.

Bak denne prisen står Norske Landbrukstenester som Lene jobber for som avløser og landbruksvikar. I høst fikk Lene og mannen Thomas Klodvik Østerholt sitt eget ammekufjøs hjemme på gården Østerholt, som de tok . Gjødselkum og luftegård. Kostnadene fordeler seg grovt sett med arbeid og materialkostnader. Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag ved campus Blæstad. Nytt ammekufjøs Heimtun.

New building for beef cattle on the farm Heimtun. Bachelor i Landbruksteknikk. Olav viste til tall fra Danmark der bruk av biogass anlegg reduserte spredeareal kravet med. Det er virkelig et bærekraftig perspektiv for Rogalands jordbruket å få på plass slike løsninger.

Andreas Lundgård og Harald Pedersen tok oss gjennom prosjektet billige Ammeku -fjøs. Ombygging til ammekufjøs Mære landbruksskole. Jahr har satt opp nytt ammekufjøs med plass til ammekyr, og dette er.

Norturas pågående prosjekt om billige bygg til kjøttprodukjson. Samtidig satser svigerforeldrene på grisen. Adresse: Berbusjårvegen 46.

Fagsenter Søve arrangerer i forbindelse med prosjektet, økt storfekjøttproduksjon i Telemark, temakveld 14. Hvor enkelt og billig kan det være og enda fungere? Norges billigste ammekufjøs ? Med fem containere og litt plank har Roger og Linda Andersen fått et fjøs til ammekyr.

Investerte i enkel fôring.