Beskyttet fjære

Vi deler ofte fjæra inn i ulike typer alt etter om bunnen er bløt eller hard og om området ligger beskyttet eller ubeskyttet. Noen steder brukes begrepene rullesteinstran sandstrand eller klippestrand. Andre måter å dele inn fjære på kan være eksponert hardbunnsfjære, beskyttet hardbunnsfjære og bløtbunn.

Tang og tare må kunne holde seg fast selv under de kraftigste stormene, og dyr som ikke kan flykte til dypere vann, må finne beskyttelse. Et av de viktigste målene med å dra på ekskursjon til ”eksponert fjære ” er nettopp å observere og lære om hvilke tilpasninger organismene som lever her, har fått til det å .

Tilpasninger til tøffe forhold. Livet i den eksponerte fjæra må være tilpasset tøffe forhold. En av hensiktene med å dra på ekskursjon til ”eksponert fjære ” er nettopp å se . Jeg var fokusert på eksponert- beskyttet -gradienten, i og med spørsmålet gjaldt eksponert strand.

Men selvsagt må det med! Gå til toppen av siden . Hei jeg trenger litt hjelp med fjæra som økosystem innlegg 15. Fjæra-ekskursjon – Studenttorget studenttorget.

Bufret Lignende Jo… det vi mener med fjæra er den del av stranda som ligger mellom øvre og nedre vannstan dvs. I fjæra er det ofte tøffe forhold for de organismene som lever der, særlig for de artene som lever i det området som veksler mellom flo og fjære , mellom vann og luft. Dessuten er mange kystområder utsatt for perioder med ekstreme værforhol med mye vind og kraftige bølger. Temperaturforholdene kan være relativt . Den periodiske endringen av tidevannet gir en tidevannssone (fjæresone, littoralsone, eulittoralsone l. litus – havstrand) avgrenset av normal flo og fjære sjø. Strandsonen blir beskyttet eller eksponert avhengig av mengden vin bølger og brenninger.

Strøm og bølger gjør at grenselaget langs overflaten av . Beskyttet : Terminplaner. Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor: Passord: This post is password protected. Enter the password to view any comments.

Utfordringen blir derfor å kombinere beskyttelse mot mekanisk påvirkning med høy mobilitet. I tillegg må dyr og planter klare å takle store endringer i temperatur. Om vinteren vil fjæra ved fjære sjø ofte fryse igjen, mens den delvis tines opp av det relativt varme sjøvannet ved flo sjø.

Jeg vil videre først ta for meg dyre- og plantelivet i et beskyttet område, før jeg tilslutt vil peke på noen av de forskjellene vi vil finne hvis vi beveger oss ut mot et eksponert område. Algenes utbredelse i fjæra avhenger av lysforholdene.

Manetene svømmer fritt og er ingen fjære -art, men de blir ofte skylt på land. De fleste manetene er ikke meduser heile livet. Seint om hausten og tidlig. Mellom alle de store piggene sitter små klør som renser huden, og beskytter dyrene for rovdyr.

De irregulære kråkebollene (bl. a. sjømus) har en oval form, og er dyr som. Havstrand som levested 4. Edelløvskog som levested 6. Spor etter og konsekvenser av menneskelig påvirkning (trusler mot biologisk mangfold) 7. En strand er en stripe land som grenser til hav eller ferskvann. Undersøkelse og resultater 9. Strender er en egen type geografisk område med sitt eget biologiske system. I dette grenseområdet møtes akvatiske og landlevende organismer. Områdene er gjerne beskyttet av skjær eller rev utenfor, som demper bølgeslagene.

Strandengene er nesten flate med en liten helning mot sjøen og er. I Nord- Norge er forskjellen mellom flo og fjære større, og her kan strandengene være stabile i lang tid. Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Harald Bakkeby Moe forsterket med Målselv Spelmannslag og tre musikere opptrer i Målselv kirke førstkommende fredag.

Anne Mo Grimdalen skriver om sine minner fra Fjære skole, som er år. Skolebiblioteket på Fjære barneskole er stort og trivelig, med grønne planter, bilder, og små utstillinger. Søk etter bøker Her kan du søke etter.

En skole som betrakter undervisning som noe den gjør for elevene, vil ha et lite, ubrukt bibliotek – godt beskyttet med mange klassesett.