Belgisk blå avl

Dette har gjort avlen på rasen meget omstridt. Belgisk blå brukes altså ikke i norsk kjøttproduksjon. Norges Bondelag har sendt kravet om en egen forskrift med forbud mot avl på denne kurasen til landbruksminister Kåre Gjønnes. Rasen er omdiskutert og er kjent for sin voldsomme vekst og sine store kalvingsproblemer. På grunn av en mutasjon er genet for begrensing av muskelvekst, myostatin, satt ut av spill.

Belgia har millioner kyrprosent av disse er Belgisk Blå og blir brukt til kjøttproduksjonkalvene vokser med en kilo om dagen, vektforskjell på 1kilo på 3-4. Han ser ut som en krysning mellom Hercule Poirot og en yankee, men er generalsekretær i avlslaget for Belgisk Blå. Vi er i Walloon-distriktet, . Samtidig, går all næringen kalven spiser når den vokser opp til muskler, så de tåler dårlig å være ute i friluft og dårlig vær og blir derfor lettere syke. Hva er ditt ståsted i denne avlspraksisen? Syns du det er riktig at de belgiske blå skal leve slik fordi avlerne skal selge mer kjøtt?

Se video nedenfor, DEL saken og si din . For laks og ørret prioriterer SalmoBreed særlig tilvekst, robusthet, luseresistens, fettinnhol pigmentering i kjøttet og slakteutbytte. Dette er det kundene våre etterspør, sier Hovland. Avl innebærer naturligvis etiske problemstillinger. Når vi driver avl er fiskehelse og fiskevelferd sentralt. Det finnes i dag regler for etisk avl på produksjonsdyr som storfe og gris, men ikke like strenge regler for hundeavl.

Han tok kontakt med Dee Garrels, som drev med storfe av rasen belgisk blå på ranchen Lakeview i Stockton i Missouri. Oppdrettere i Belgia krysset frisiske . Det er av dyreetiske hensyn man .