Bakterie oppbygging

Allikevel ville vårt liv på Jorden være utenkelig uten de utallige typer harmløse og til og med nyttige bakteriene som finnes. Den gang det oppstod liv på. Elektronmikroskopet med sin store oppløselighet har avslørt mange detaljer i bakterienes oppbygning som tidligere var ukjent. Bakterier , mikroskopiske, ofte encellete organismer.

De var opprinnelig regnet til plantene, men regnes nå til et eget rike, Eubacteria, fordi de har en primitiv ( prokaryot) kjerne uten kjernemembran og mangler mitoseapparat og mitokondrier. Andre mikroorganismer er eukaryote og tilhører soppene, algene .

De fleste bakterier er encellede, men noen danner kolonier hvor cellene samarbeider om enkelte oppgaver. Siden de hverken har mitokondrier, kloroplaster, golgiapparat eller plasmanettverk, foregår alle biokjemiske prosesser i cytosol og i den foldede cellemembranen. Ved å lage mutasjoner i bakterienes DNA og ved å undersøke de resulterende fenotyper, kan forskere avgjøre funksjoner av gener, enzymer og metabolske gangstier, og for så å . En bakteriecelle har en simpel oppbygging i forhold til dyre- og planteceller.

De gir oss både sunnhet og sykdom, men hva er egentlig bakterier ? Cellemembranen er delvis . Overføring av DNA Transformasjon Energioverføring fototrofe kjemoautotrofe heterotrofe. Alle organismer er bygd opp av celler. I denne aktiviteten lærer du hva en dyrecelle, plantecelle og bakterie består av.

Noen er nyttige, andre skadelige. Gram-negative har en flerlaget komplisert oppbygget cellevegg. Virus er mikroorganismer som ikke er i stand til å formere seg alene. De er nødt til å invadere en vertscelle og overta dens maskineri for å kunne lage flere viruspartikler.

Virus består av genetisk materiale (DNA eller RNA) omgitt av en beskyttende proteintype. Den er i stand til å hekte seg fast . Oppbygging og vedlikehold av en naturlig bakterieflora i tarmen er en kontinuerlig prosess som påvirkes av flere faktorer, deriblant bakteriene rundt oss og maten vi spiser. Probiotiske bakterier er en spesiell type levende bakterier som har dokumenterte helseeffekter og som bidrar til å opprettholde god magefunksjon.

Boka er tar for seg de vanligste mikroorganismene og deres historie, inndeling, oppbygging , klassifisering og stoffskifte. Gramnegative stavbakterier. Spiraliserte og buede bakterier. Kapittel – Arvestoffets oppbygging og virkning.

Kloroplastene, som lager sukker fra sol- lys og COslik vi kjenner det i plante- celler, kommer på sin side fra en annen type bakterie og likner i sin oppbygning på cyanobaterier eller blågrønnalger. Disse egenskapene er blitt til ved at bak- terier som levde inni andre bakterier. Likevel må ofte andre egenskaper hos bakterien være til stede samtidig for at den skal kunne forårsake sykdom hos mennesker, f. Mange bakterielle eksotoksiner er blitt definert i henhold til deres oppbygging.

Vite om cellens oppbygging og funksjonene til de ulike delene. Kunne fortelle om de sju livsprosessene til cellen.

Forklar kort hvordan en bakteriofag kan være med på å gi en bakterie sykdomsfremkallende egenskaper. Hva kalles dette fenomenet? Beskriv den generelle oppbyggingen av et retrovirus.

Bruk gjerne HIV- viruset som et eksempel. Sammendrag av kapittel – Bi 1.