Backegruppen trondheim

En god og faglig spennende arbeidsplass. Siden den gangen har vi bygget utallige boliger, i tillegg til . KarriereLedige stillinger. Med totalt selskaper på landsbasis har vi både lokal kunnskap og nasjonal tyngde.

Bufret Lignende Navn, Telefon, E-Post, Stilling. Markeds- og kommunikasjonskoordinator.

Vis alle kontaktpersoner Skjul. Arbeidene omfatter miljøsanering og riving av gammel skole, prosjektering og bygging av ny skole for 4elever, flytting av paviljong, separering av overvann og kloakk samt . Det blir i slike prosesser alltid noen forandringer når en blir en del av en større familie med nye rutiner og systemer. Vi vil fortsatt være en lokal entreprenør . Vi er entreprenør selskaper med hver sin helt unike kompetanse som alle sammen har søstre til å støtte dem, utveksle erfaringer og spille hverandre gode, legger han til.

Deres tre forretningsområder er eiendomsforvaltning, prosjektutvikling og entreptrenørvirksomhet. Videre vil jeg takke Asle Randen, Magnus Løseth og Arne. Til slutt vil jeg takke professor Thais Da Alves ved SDSU for gode tips til relevant litteratur og kilder.

Kristian sund og Trondheim.

Konsernets hoved kontor er på Lysaker i Bærum. Vi utvikler og bygger næringsbygg og boliger gjennom entreprenørselskap fra Trondheim og sørover. Internship ble drømmejobb. BIs masterstudenter har internship på timeplanen denne høsten.

For Cecilie Bech Blindheim ble internshipet permanent. Selskapets entreprenør- del består av tolv selvstendige entrepre-. Gruppen har en omsetning på mrd . Vi har fått en dreining bort fra tradisjo- nelle leverandøranskaffelser hvor innkjø- peren er en generalist som. Dette kommer frem i en pressemelding som ble sendt på fredag. Selskapene har inngått en intensjonsavtale om å selge en majoritetsandel . SLIK RIGGER VI OSS I BACKEGRUPPEN.

Distriktskontoret i Trondheim dekker fylkene Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag. I Trondheim har Kreftforeningen et tverrfaglig team med god kunnskap om kreft. Her kan du få råd og kurs, samt veiledning om fysiske, psykiske og praktiske utfordringer som kreftrammet – enten du er pasient, familie, venn . Korrigert for oppkjøpte virksomheter er veksten på prosent.

En Entreprenør As Jobs available on Indeed. Backe Vestfold Telemark AS.