Avskoging av regnskogen

Derfor forsvinner regnskogen. Etterspørselen etter råvarer som mat og dyrefôr, tømmer og papir, drivstoff og mineraler er hovedårsaken til at regnskogen forsvinner. Bygging av veier og vannkraftverk er også med på ødeleggelsen.

Flyfoto av avskoget område. De årlige utslippene fra avskoging tilsvarer de årlige utslippene fra alle verdens biler. Verdens skoger er et gigantisk karbonlager. Bare i løpet av de siste tiårene har over prosent av nye landbruksområder kommet fra skogområder. Over halvparten av all avskoging det siste tiåret skyldes jordbruk, samtidig som det står for prosent av . Så mye regnskog har vi mistet.

I dag er over halvparten av den tropiske regnskogen helt borte, og mesteparten av avskogingen har skjedd de fem til seks siste tiårene. For til tross for økt bevissthet om hvor viktig regnskogen er, så fortsetter avskogingen i høyt tempo. Artsmangfoldet i regnskogen er stort og unikt, som følge av det varme og fuktige tropeklimaet. Gå til Avskoging – Avskoging. Hvert femte sekund forsvinner det regnskog tilsvarende størrelsen på en fotballbane.

Utslipp fra avskoging i utviklingsland utgjør om lag en sjettedel av verdens totale klimagassutslipp, ifølge FNs klimapanel. Hovedveier og deretter sideveier gir enklere tilgang til skogen enn gjennom elvene, og danner akser for avskoging (her i Amazonas). Resultatet danner et karakteristisk fiskebensmønster.

Trekullproduksjon i tidligere tropisk regnskog. Fortsetter vi å ødelegge regnskogen får vi drastiske endringer av klimaet. Fortsetter avskogingen i Amazonas, vil det gi drastisk mindre nedbør i Sør- og Mellom-Amerika og vestre del av USA.

Dette er områder som Norge bruker gigantiske summer på å redde og Greenpeace utfordrer miljøminister Vidar . Norge spiller ifølge Helgesen en lederrolle i kampen mot avskoging av regnskogen internasjonalt. En begrensning av avskogingen er helt uunnværlig skal man . Halvparten av all regnskog har blitt ødelagt i løpet av de siste årene. Menneskelig aktivitet knyttet til industri. Avskogingen bringer med seg to hovedproblemer: Biologisk mangfold svekkes, og CO2-utslippene økes, noe som bidrar til global oppvarming.

Nesten alle truslene regnskogen står overfor, er med på å . Gjennomsnittlig ble det i. Visste du at regnskogen er over millioner år gammel? I løpet av de siste femti årene har av. Vi har bedt om et møte . Seymour meiner at regnskogane likevel ikkje har fått merksemda den fortjener frå klimaforskarar og forskarar innan samfunnsutvikling og global helse. Regnskogen held også klimaendringane i sjakk. Vi klarar ikkje å redusere klimautsleppa utan skogen, seier ho.

SATIRE Satire er vittig spott, det vil si en forteller- eller kunstform som kritiserer eller kommenterer mennesker, samfunn, politikk, fenomener og tanker i samtiden på en humoristisk og poengtert måte — Var den minst satiriske definisjonen av satire, fy fa. Slik hugger tømmerselskapene ned beskyttet regnskog. AVSKOGING : I den papuanske regnskogen utrydder tømmerselskapene ukjente arter i et skyhøyt.