Australia historie snl

Australia er et parlamentarisk demokrati med dronning Elisabeth som statsoverhode. Inntil den europeiske kolonisering av Australia levde den opprinnelige befolkning på et kulturtrinn som nærmest tilsvarer den senere del av eldre steinalder ( mesolitikum) i Europa og Asia. Forventet levealder ved fødsel er 8år for kvinner og 7år for menn.

Den skrevne historien til Australia begynte da nederlandske utforskere først oppdaget landet i det 17. Tolkningen av Australias historie er foreløpig en omstridt sak, spesielt angående den . Det meste av befolkningen er innvandrere og hovedstaden heter Canberra. Det er omtrent 2millioner innbyggere der og. Laget av Halvard Hummel den . Mange i Norge har kanskje fått med seg at Australia , Canada, og New Zealand deltok i krigen, men få er for eksempel i dag klar over at flere hundretusen. Krigen markerte et viktig veiskille i europeisk og vestlig historie , og er blitt referert til som en urkatastrofe med vidtrekkende politiske, økonomiske og . Fagstoff: Australia har en lang historie bak seg med undertrykking og diskriminering av landets urbefolkning, aboriginene.

Start studying Menneskehetens historie SNL. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. I bildene nede i saken kan du også skyve på linja for å se hvordan ulike historiske plasser så ut under invasjonen, og hvordan det ser ut der i dag. Den norske innsatsen bestod av to jagerflyskvadroner, ti marinefartøy og handelsfartøy, ifølge Store norske leksikon.

Australias urbefolkning er aborginene, men i dag utgjør aborginene kun av den australske befolkningen. De er også den folkegruppen i Australia som har dårligst levevilkår. Aborginene lever år kortere og barnedødeligheten er tre ganger større. Arbeidsløsheten er ganger større enn ellers i Australia , og det er. Vil du studere Historiefag i Australia ? Her finner du en rekke utdanninger innen Historiefag!

Graptolitten Rhabdinopora er vanlig i Osloområdet, men er også funnet i tilsvarende lag andre steder i Norge. Særlig er forekomsten på Digermulhalvøya i Finnmark kjent for vakkert oppbevarte kolonier. Graptolitter er kolonidannende små dyr som er relativt vanlige fra kambrium . Menneskerettighetsforkjemper Malala Yousafzai ble i fjor utsatt for et drapsforsøk i Pakistan. Mange av dem som brøt opp, fant seg et annet bosted i Norge, og et stort antall mennesker kom flyttende hit fra Sverige og andre steder i Europa.

Den synligste og mest omtalte vandringen i denne tiden var likevel utvandringen. Den gikk særlig til Nord-Amerika, men også til Australia og New Zealan . Historisk tid i Norge innledes med vikingetiden. Det betyr at dette er den første perioden vi har skriftlige kilder. Sildesalaten, unionsmerke for unionen mellom Norge og Sverige.

Norges_historie Bilder: Salget ved Hafrsfjor Ole Peter Hansen Balling,. Når kom menneskene til Norge? Ved slutten av istiden strakte isbreen seg helt ut i Oslofjorden.