Atomistisk betydning

Find betydning , stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Den motsatte filosofiske retningen var holisme. Mål for sammenheng der det skilles mellom avhengig og uavhengig variabel ved beregningen, og der valget av avhengig variabel kan ha betydning for resultatet ( sammenhengens styrke). Slutning fra egenskaper ved delene til egenskaper ved den helheten de inngår i. Andre baserte sin atomteori på den klassiske læren om de fire elementer (Empedokles), eller antok at det var like mange kvalitativt forskjellige atomer som observerbare gjenstander (Anaxagoras).

I moderne naturvidenskab er tanken om grundsubstansernes absolutte udelelighed opgivet. En sentral kommunitaristisk kritikk av liberalismen er at denne retningen ikke har forstått, eller er blind for, kollektivenes sentrale betydning nettopp for individers identitet, frihet og selvrealisering. Liberalismen har i følge kommunitaristene et alt for individualistisk, “ atomistisk ” og egoistisk menneskesyn. I liberalismen fremtrer. Der harværet adskillige afdem,faktisk, herunder kvantefysik, relativistiskfysik, kybernetik, dynamisk systemteori, autopoiese, kaosteoriog kompleksitetsteori.

Den Danske Online Ordbog er en gratis dansk netordbog med fonetisk søgning. Deer alle sammen nyerevolutioner, nyeparadigmeri ordets egentlige betydning , som er understøttet afnye forskningsmetoder og . Dette aspekt er ikke indeholdt i figur som derfor er et eksempel på en analytisk model, hvori der begås en atomistisk fejlslutning, hvis resten af økonomien er ude af . Synonymer til atomistisk! Bakgrunn: Når man anvender eller utvikler nye materialer har det alltid vært viktig å forstå hvorfor materialer får brudd.

Vi beklager, vi har ikke ordet atomistisk! Med nanoteknologien er vi nå kommet til en fase der vi utvikle strukturer og teknologier ut fra kunnskap om enkeltatomer, og atomistisk modelering og beregning får derfor stor betydning for. Deterministiske teorier går tilbage til antikken.

Demokrit mente, at alting består af atomer, og denne opfattelse medførte overvejelser over, hvorvidt alt, som sker, må forstås ud fra atomernes bevægelser. Epikur overtog senere i antikken denne atomistiske opfattelse af naturen, men indså, at den udgjorde en . Mindre påaktet er den omvendte atomistiske feilslutningen. Vi begår en slik feilslutning når vi identifiserer en faktor på individnivå som egentlig bør forstås overindividuelt (7). Dette gjelder for eksempel mange fysiske og sosiale miljøfaktorer. Betydningen av samme individuelle hygienestandard er for . Fiskeriet har markant forskellig samfundsmæssig betydning i de enkelte lande.

Derfor står hvert land i en unik strategisk situation. Halvdelen af Danmarks fangster går til fiskemel. Større værditilvækst kunne opnås ved . Sammenheng mellom formåls- og årsaksforklaringer. Individualistisk metodologi.

Motsigelser i samfunnet og logisk feilstruktur. Samfunnsmessige motsigelser. Atomistisk feilslutning.