Arter i fjæra

Syv arter i to slekter er kjent i Norge. Kjennetegn: Tanglopper er rekeliknende dyr. De fleste lever i saltvann, men representanter finnes både på land og i ferskvann.

I saltvann finnes den ofte i store mengder under tang i fjæra. Det er vanlig å skille tanglopper fra tanglus ved at tanglusenes kropp er .

Hvordan fjæra ser ut er med på å bestemme hvilke planter og dyr som lever der. På en beskyttet sandstrand vil man finne andre arter enn man vil gjøre på et område med eksponert klippestrand. Vi deler ofte fjæra inn i ulike typer alt etter om bunnen er bløt eller hard og om området ligger beskyttet eller ubeskyttet. I fjæra er det ofte tøffe forhold for de organismene som lever der, særlig for de artene som lever i det området som veksler mellom flo og fjære , mellom vann og luft.

Dessuten er mange kystområder utsatt for perioder med ekstreme værforhol med mye vind og kraftige bølger. Temperaturforholdene kan være relativt . Skjematisk oversikt over arter man kan finne i fjæra. Hva definerer fjæresonen?

Fjæra er området som ligger mellom flo og fjære sjø. Den øvre grensa for fjæra settes ofte sammen med den øvre vekstgrensa for krepsdyret rur (Balanus balanoides). Denne modulen tar for seg tema og aktiviteter som omfatter tang og tare, dyr i fjæra og planktonorganismer. Oppgaven er å finne flest mulig ulike arter i fjæra som ligger 1m fra Newtonrommet.

Vi bruker også stereolupe og mikroskop for å se på planktonorganismer. Modulen må gjennomføres på dager som passer i . Hurra, så gøy og lærerikt det er å leke på stranden! Disse artene kan barna undersøke.

Når vi studerer fjæra som et økosystem ser altså på hvilke organismer vi finner i dette miljøet og samspillet mellom disse. Her er litt om noen arter. Fjell, skog, myr, ørken, hav,. Felt, Oppgave: Eksponert fjære er et vidt begrep fordi vår lange kyst har et utall av habitater som kan passe inn i definisjonen av uttrykket.

Med ”eksponert fjære ” mener vi oftest den ytterste delen av fjæra som ligger nærmest åpent hav, og som er utsatt for varierende påvirkninger fra havet omkring. Legg vekt på å fortelle hvordan tidevannssonen så ut i ekskursjonsområdet ditt, hva vi generelt sett mener med ”tidevannssone”, og hvilke arter dere fant her. Jeg klarer ikke og finne den i boka mi om livet i fjæra.

Den er veldig liten, dere ser linjene på arket.

Fant den på et tykt tau med en blåse som må ha slitt seg og flytt iland. Selve tauet var dekket av alger, tang, svamper og massevis av spøkelseskreps. Bildene er dessverre ikke så bra. Klikk for å se et større . Lag et transekt fra beret og ned i fjæra.

Noter dybde der tangartene vokse. Start med messinglav på berget og fortsett ned i tidevannssonen. Arter du er usikker på noteres ned og tas med tilbake til Sandsletta. I fjæra kan vi derfor finne en blanding mellom dyr som primært hører til i havet og dyr som primært hører til på land.

Tidevannets påvirkning gjør også fjæra til et utpreget vanskelig miljø å leve i. Det generelt lave antallet arter vi finner i fjæra gjenspeiler hvor vanskelig det kan være for dyr og planter å takle de. Regn som falt bortimot vannrett, sørget for beskjedent oppmøte til avslutningsseremonien neste morgen, da professor Kramer ramset opp de endelige tallene: tre hundre og fjorten virvelløse dyr, trettito fisker, sju sjøpattedyr og hundre og åttiseks planter av til sammen fem hundre og trettini arter i og ved fjæra. Dette forarbeidet foregår stort sett i klasserommet. Biodiversitet, samle så mange forskjellige arter man kan. Et møtested for unge mennesker som vil lære om livet i strandsonen.

Livet i fjæra, en veiviser til norsk naturglede. Målgruppen er innvandrere , asylsøkere og nordmenn som har lyst til å møtes og lære om økologi og arter i fjæra. Andre arter lever på dypere vann, og noen arter av rur opptrer som groeorganismer på skip og hvaler. Rur kan forårsake korrosjon når den sitter på skipsskrog. Blant de mange artene er: fjærerur (Semibalanus balanoides, syn: Balanus balanoides) som lever på steiner i fjæra og er den vanligste arten i tidevannssonen.

Under stupebrettet, i tangen og på badestranden er det yrende liv som få kjenner til. Bli med på oppdagelsesferd i fjæresonen og opplev hemmelighetene som skjuler seg der.