Årsverk kornproduksjon

Med dette er kornbønder den desidert dårlig ”lønnede” gruppen blant bønder. Statens opprinnelige tilbud i jordbruksforhandlingene, en økning på øre pr. Skal denne gruppen få et inntektsmessig løft, må. Trådstartar hevdar at han brukar 1timar på 4mål! Er det då mogleg å bruke begrepet årsverk i kornproduksjon.

Me kan jo ikkje forventa at kornbonden skal ligge på sofaen heile vinteren heller. Hvordan løfte norsk kornproduksjon. Einar Frogner styremedlem. Arealutvikling på Østlandet.

Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk. Melk, kyr årsverk. Korn , 3daa, årsverk. Det blir færre og større bruksenheter, sier han.

Gjølberg understreker at kornproduksjon på små og mellomstore bruk ikke generer de store inntektene. Eksempel Grafikken viser at en typisk korngård på 3dekar trenger årsverk. Framregning inklusive volumframregninger fra regnskapsåret. Tilsvarende analyser for sauehold og kornproduksjon viser også stordriftsfor-. Det er utviklet en økonometrisk modell for å beregne antall årsverk i jordbruket.

En melkebonde som har kyr forventes å tjene 410. Jæren som driver med melkeproduksjon og stor- feslakt og har kyr, anslås å tjene knappe 400. Bonden som dyrker 3dekar med korn anslås å tjene 183. Jeg vil ta kornproduksjonen som eksempel på utvikling både når det gjelder, struktur, effektivitet og økonomi. Midt på 80-tallet, da jeg selv var kornprodusent, husker jeg at modellbrukberegningene viste at et årsverk i kornproduksjon , som en presumptivt skulle kunne leve av, krevde et areal på 4dekar.

Bioforsk Rapport: Tiltak for å forbedre avlingsutviklingen i norsk kornproduksjon. Rapport fra ekspertgruppe: Økt norsk kornproduksjon. Hva er det denne figuren ikke forteller?

Referansebruksberegningene viser tall for ulike produksjoner, bruksstørrelser og ulik plassering i landet. Jordbrukets krav er levert! Dette sier fylkesleder i Bondelaget, Thorleif Müller.

Kostnadsvekst og avlingsnedgang er viktigaste årsaker til nedgangen. Budsjettoverføringene økes med 1millioner kroner, som er 1millioner mer enn i statens tilbud. Bondelaget har fått gjennomslag for å styrke kornproduksjon , storfekjøtt og klimatiltak. Mest grunn til å juble hadde kornbøndene, kunne seniorrådgiver Eva Øvren opplyse da tallene ble presentert hos Nibio. Inntekten for alle gårdsbruk i gjennomsnitt endte på 289.

Skogbruk og tilleggsnæringer.