Antall melkebønder i norge

Antall gårdsbruk fortsetter nedover. De siste ti årene har det blitt over. Det viser foreløpige tall for. Tall fra Tines Kukontroll for . Planen er å utvide dette enda mer.

Pågangsmotet gleder landbruksministeren. I sommer besøkte han Henningsens gård. Tomt: Det blir færre melkebønder. Foto: Bjarne Bekkeheien. Primærnæringene Fra landbruk til havbruk.

Dette innebærer at gjennomsnittlig sju bruk er lagt ned hver dag i perioden. Det totale jordbruksarealet i drift er likevel nesten uendret, fordi jorda . Den kontinuerlige nedgangen i antall melkebruk, gjør at TINE til stadighet må legge om og effektivisere inntransporten av melka. Melkebøndene løfter i flokk. Nye tall fra SSB viser nedgang i antallet melkeprodusenter.

Alvorlig at vi ikke får utnytta matjorda vår, sier lederen i Norges Bondelag. Om år må de gjenværende produsere fire ganger så mye melk som i dag. Stadig færre melkebønder i Norge.

NTB) Publisert: 09:- 23. UTEN HENDER: Terje Romsaas trenger ikke holde i rattet, traktoren sørger gjør det meste selv. I så fall vil det være under 2. Gjennomsnittlig bruksstørrelse er 2dekar. Det kommer fram i tall Dagbladet har innhentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Norges Bondelag og Statens landbruksforvaltning. Forsidebilde TINE Mediebank.

Norge er et utpreget småbruksland. Storfe, med melk, er den . Med heltidsbønder menes her . Bare i fjor solgte 2melkeprodusenter sin melkekvote, i tillegg kommer de som leide ut kvoten eller gikk inn i samdrift. I Verdal i Nord-Trøndelag har man imidlertid gått motsatt veg på to bruk.