Ammekufjøs

I hovedtrekk består enhetspriser av en del materialkostnader og en del arbeidskostnader. Disse er omtrent like store. En kan regne at arbeidskostnaden for et bygg utgjør – av totale kostnader. Tegninger og kalkyler, pdf.

A- Hadelandsfjøset, løsninger, pdf. Bygget er levert av Fjøssystemer Bygg, og måler 17xmeter. Fougner har bygget nytt massivtrefjøs for ammeku. Fjøset har naturlig ventilasjon, og agrilight belysning.

Gjødselhåndtering skjer med Strangko kjettingtrekk, og trykker fra LR. Ombygging til ungdyrfjøs ved Elverum. I samarbeid med RingAlm bygd et nytt ammekufjøs til Jacob Lajos . Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag ved campus Blæstad.

Nytt ammekufjøs Heimtun. New building for beef cattle on the farm Heimtun. Bachelor i Landbruksteknikk. Eit enkelt og billeg bygg, men med god dyrevelferd.

Denne er viktig når du driv slik eg driv, seier Dag Støle, og siktar til varmekjeledressen, mens han dreg opp . Billeg: Kjetil Olsen skal vise forslag til billege ammekufjøs. Eg kjem til å spisse ting for å vise kor billeg me kan byggje. Her er det ikkje rødmalte låvar, bonderomantikk og komfort for bonden. Det er det som kostar pengar. Men klimaet, dyrevelferden og komforten for dyra skal vere like god som med andre . Har i dag et båsfjøs som det ikke lengre finnes mjølkekvote til.

Skal starte opp med ammeku(Hereford). Er båsplasser,meter dype og mellom båsskillene. Hvordan få et brukbart ammekufjøs her uten å bruke mye kroner på . Flere resultater fra gardsdrift.

Ammekufjøs og utegang innlegg 29. Antall dyr per eteplass. Mulighet for fiksering av alle individer eller grupper av besetningen. Ivareta grupper av dyr som trenger sterkere oppfølging.

Variasjon i fôrstyrke ved ”kombinert” produksjon. Her vil fôrstyrke og mengde variere mye. Mekaniseringsgrad er helt . Vurderer du å bygge nytt ammekufjøs eller melkefjøs? Lurer du på om du skal bygge tallefjøs eller liggebåsfjøs med eller uten gjødselskraper?

Vi kan bistå med gode løsningsforslag og tegninger. Gyrd Nannestad på Gaupen i Hedmark har bygget seg et nytt fjøs for ammeku i massivtre. Kanskje var dei leie av ein lang beitesesong, kanskje var det dei første kuldegradene og varsel om snø som gjorde det, men dei ca.

Odd Bjarne Bjørdal gjekk onsdag inn i den splitter nye ammekufjøsen i Bjørdalen no onsdag utan protestar. På gården Huser søndre på Auli har han og kona Anita Johnson bygd nytt ammekufjøs. Ingar Andersen holder fram at nybygget ikke koster mer i en éngangssum enn det kornbønder bruker hvert tiende år på en ny skurtresker. Her i selveste halmland – der ressursen er nettopp halm som attpåtil er gratis . Sisu Hest og Husdyr – din foretrukne samarbeidspartner. Vi i SISU har bred og lang erfaring med hest, husdyr og gårdsdrift.

Og dermed forstår vi viktigheten av å ha godt gjennomtenkte løsninger. Det være seg nybygg, bytte av innredning i stall eller fjøs. Sisu er opptatt av løsninger som ikke bare er kostnadseffektive og. Smittesluse, sosiale rom og isolert fòrsentral i. Bileta viser litt av ammekufjøset og nokre av dei kreative løysingane i fjøset til Vigdis og Arnfinn.

Enkelt og smart, dei er tilhengarar av gjenbruk. Både gammal innreiing til gris og gamle baderomsveggar er tekna i bruk. Etter at det ble samling om melkedrifta fikk jeg frigjort tid. Kjøpte da ei besetning Limousin og det er fortsatt basen i drifta.

Holdt på i to år i det gamle fjøset før det ble reist et nybygg, som er nabobygg til Øystein sitt nye fjøs men på egen tomt. I bygget har jeg plass til mordyr . Gamle båsfjøs kan ofte bygges om til moderne og rasjonelle ammekufjøs.