Ammegeitkontrollen

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Ammegeitkontrollen vil kjøre en oppdatering av sitt system onsdag januar kl 11. Nye produsentnummer for Trøndelag og noen kommuner i Vestfold. Stortinget har vedtatt en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke fra 01. Produsenter som har ammegeiter av ulike raser, vil ha god nytte av ammegeitkontrollen for å ha oversikt over avstamning, livdyromsetning og produksjonsresultater i flokken.

Livdyrmarkedet, priser og vilkår for sau og framfôringslam. Info om elektroniske tjenester, bestilling av passord og Min side. Slakteoppgjørskalkulator, Sauen året rundt . Styret anbefaler flest mogleg å ta i bruk dette systemet. Det vil gå ei stund før man får eit fullstendigt register, så i . RASELAG FOR NORSK BOERGEIT.

Medlemmene er geografisk spredd. Totalt antall besetninger . Friske dyr med stamtavle og registrering i ammegeitkontrollen. Flere bilder sendes gjerne, eller kom på besøk. Kjerneområder: Kjøtt og egg i kostholdet. Animalia er bransjenøytral (dekker samtlige slakterier).

Sauekontrollen, Storfekjøttkontrollen, Ingris og. Helsetjenesten for sau, svin og fjørfe. Klassifiseringskurs og oppfølging av klassifisører . Forskning (spekemat, målemetoder på slaktekvalitet, ernæring).

I tillegg må føretak vere registrert i Landbruksregisteret og vere . Kjøp helst dyr frå berre ein seljar, om det er praktisk mogeleg. Kasjmirgeiter er flokkdyr, som andre geiter, og dei trivast best fleire i lag. Geiter kan og verta sky når dei vert flytte til ny . Dette gjeld både hodyr og hanndyr! Bevaringsverdige hesteraser må innen registreringsdatoen 1. Tiltaket inngår ikke lenger i regionalt miljøprogram . Mattilsynets krav oppfylt, tilskudd kan gis avlsdyr over år registrert i ammegeitkontrollen.

Fjordhest reinrasa avlsdyr, år eller eldre. Vestlandsk raukolle som fjordfe. Må være registrert i Norsk Hestesenter sitt raseregister.

Dyr i alle årsklasser pga reduksjon i besetning,-priser deretter. Tidligere flere godkjente salg til Troms og Nordland. Tryggere-liste (- listen er ikke på plass enda). Løpende overvåkning av helsestatus. Egenerklæring ved alle salg . Tal geit (også kystgeit) over eitt år.

Tilskot til bevaringsverdige husdyrrasar (§8). Tal Kystgeit (avlsdyr registrerte i ammegeitkontrollen , ikkje kastratar).